Evenimentul va avea loc, în cadrul Universităţii din Oradea, Corpul C, Etaj II, amfiteatrul 219, joi 15 mai 2014, cu începere de la ora 14.

Proiectul are o durată de 18 luni, desfăşurându-se între 05.05.2014 - 31.10.2015, sub coordonarea dl. Prof.univ.dr. Ilieş Alexandru.

Obiectivul general al proiectului îl constituie “continuarea studiilor şi creşterea gradului de inserţie pe piaţa muncii, a elevilor şi studenţilor din domeniile Geografie şi Educaţie Fizică şi Sport, prin consiliere / orientare profesională şi dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale acestora prin intermediul stagiilor de practică”.

Proiectul se adresează unui număr de 350 de persoane, din care 190 studenţi de la Facultatea de Geografie, Turism şi Sport şi 160 elevi de la Liceul cu Program Sportiv “Bihorul” Oradea, sprijinindu-i în vederea continuării studiilor şi a creşterii a gradului de inserţie pe piaţa muncii.

Prin concepţie şi modul său de derulare, proiectul va încuraja egalitatea de şanse între bărbaţi şi femei, şi va preveni orice discriminări bazate pe sex, rasă, origine etnică, religie, convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală.

Vom fi deosebit de onoraţi de participarea dumneavoastră la acest eveniment.

 

Cu toată consideraţia,

Ianos Ionuţ Lucian

Expert informare-diseminare

Universitatea din Oradea, tel: 0259 408 456, e-mail: iianos80@yahoo.ro