În anul 1962 a absolvit Liceul „Emanuil Gojdu” din Oradea, iar în perioada 1962-1967 a fost studentul Facultății de Mecanică a Institutului Politehnic Timișoara. În anul 1988 a obținut titlul științific de doctor inginer în domeniul tehnologiilor Neconvenționale, la același institut, avându-l conducător de doctorat pe prof.dr.ing. dHc. Aurel NANU.

Pe parcursul activității sale profesionale, în perioada 1968-1978, a fost profesor de specialitate, la Liceul Industrial nr.1 din Oradea. Din anul 1978, a început activitatea de cadru didactic universitar, ca șef de lucrări la universitatea noastră.

A avansat profesional la gradul de conferențiar universitar, în anul 1990, profesor universitar, în 1992, fiind ales șeful catedrei de specialitate, pe care a condus-o în perioada 1990-2000. În anul 1991 a fost atestat conducător de doctorat, în specialitatea Tehnologia Construcțiilor de Mașini, până la sfârșitul activității având 28 de teze de doctorat conduse și finalizate.

Pe parcursul carierei academice, profesorul universitar emerit dr. ing. Ioan MIHĂILĂ a avut realizări remarcabile în activitățile didactice și științifice, concretizate prin 14 cursuri, monografii și îndrumare de laborator, 120 de lucrări științifice, 66 pe participări la conferințe de comunicări științifice. S-a remarcat ca un om mereu dornic de perfecționare academică, cu o profundă devotare pentru profesia de inginer.

Universitatea din Oradea și Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică deplâng plecarea dintre noi a omului și profesorului Ioan MIHĂILĂ, exprimând adânca tristețe și transmit sincere condoleanțe familiei îndoliate.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Biroul de Comunicare