La eveniment au participat profesori din cadrul celor două universităţi, membrii ai Centrului de Studii Imperiale Oradea-Chişinău, precum şi numeroşi studenţi de la specializarea Istorie a facultăţii de profil din Chişinău. Volumul prezentat include lucrările susţinute la simpozionul internaţional, ediţia a V-a, cu acelaş nume, desfăşurat în perioada 26-28 mai 2011, la Universitatea din Oradea. În cadrul manifestării au luat cuvântul: conf. univ. dr. Igor Şarov, decanul Facultăţii de Istorie şi Filosofie a Universităţii de Stat din Republica Moldova, prof. univ. dr. Sorin Şipoş, prorector al Universităţii din Oradea, prof. univ. dr. Ion Eremia şi conf. univ. dr. Virgil Pâslariuc de la facultatea gazdă, lector univ. dr. Florin Sfrengeu, directorul Departamentul de Istorie din cadrul universităţii orădene. Din cadrul delegaţiei de la Oradea, prezente la eveniment, a făcut parte şi conf. univ. dr. Gabriel Moisa, prodecan al Facultăţii de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării.

După evenimentul ştiinţific delegaţia de la Universitatea din Oradea, în frunte cu prof. univ. dr. Sorin Şipoş, prorectorul responsabil cu managementul cercetării şi relaţii internaţionale, a avut o serie de întâlniri cu conducătorii unor universităţi şi instituţii publice, ocazie cu care s-au semnat acorduri de colaborare cu: Universitatea de Stat din Moldova, reprezentată de doamna conf. univ. dr. Otilia Dandara, prorector pentru activitatea didactică; Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chişinău, reprezentată de prof. univ. dr. Nicolae Chicuş, rectorul universităţii; Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, reprezentată de dr. Ion Jarcuţchi, directorul Centrului de Studii Istorice; Biblioteca Ştiinţifică Centrală “A. Lupan” Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova reprezentat de domna dr. Aurelia Hanganu, directorul bibliotecii.

Prof. univ. dr. Sorin Şipoş a participat în calitate de referent la suţinerea publica a tezei de doctorat a doamnei Cristina Herghelegiu, intitulată Elita politică din Moldova până în prima jumătate a secolului al XV-lea, conducător ştiinţific fiind prof. univ. dr. Ion Eremia.

Participarea la acest eveniment a fost un bun prilej pentru discuţii privind organizarea unor manifestări ştiinţifice comune, precum şi pentru realizarea de schimburi academice între instituţiile menţionate.

prof. univ. dr. Sorin Şipoş, prorector

lector univ. dr. Florin Sfrengeu, director Departament de Istorie