Pe parcursul celor două zile de dezbateri, doctoranzii geografi și îndrumătorii lor propun 20 de teme de mare actualitate pentru societate: stațiunea balneoclimatică Stâna de Vale, trecut, prezent și perspective; valorificarea turistică a patrimoniului natural și antropic cu studii de caz din diverse areale ale României; ecoturism în arii urbanizate; riscuri climatice; cercetări pedologice în situri arheologice; utilizarea realității virtuale pentru promovarea și conservarea patrimoniului natural și antropic; calitatea aerului; calitatea și valorificarea apelor subterane și de suprafață, aplicații GIS în societate etc.

Comitetul științific este format din conducători de doctorat și reprezentanți ai școlilor doctorale din universitățile partenere: prof. univ. dr.  Vitalie Sochircă (Universitatea de Stat din Moldova), conf. univ. dr. Veronica Hrițcu (Universitatea din Cernăuți, Ucraina), conf. univ. dr. Dumitru Mihăilă (Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava), conf. univ. dr. Marius Lungu (Universitatea Ovidius din Constanța), respectiv Universitatea din Oradea (prof. univ. dr. Ovidiu Gaceu - directorul școlii doctorale; prof. univ. dr. Dorina Camelia Ilieș, prof. univ. dr. Martin Olaru, prof. univ. dr. Jan Wendt, prof. univ. dr. Mihai Vodă și prof. univ. dr. Alexandru Ilieș (decanul F.G.T.S.).

Având o tradiție de 20 de ani, Școala Doctorală de Geografie a Universității din Oradea, întemeiată de prof. univ. dr. Nicolae Josan, prof. univ. dr. Gheorghe Măhăra și prof. univ. dr. Gheorghe Neamu, are azi un număr de 35 de doctoranzi, îndrumați de 6 conducători de doctorat și de 6 conferențiari universitari (în comisii de îndrumare) din cadrul Departamentului de Geografie, Turism și Planificare Teritorială a instituției orădene.

Comitetul de organizare este format din: lector univ. dr. Marius Stupariu (Universitatea din Oradea), dr. Dan Mircea Mihalea (A.B.A. Crișuri Oradea), conf. univ. dr. Ștefan Baias (Universitatea din Oradea), dr. Mihaela Ungureanu (Agenția de Management al Destinației Bihor), asist. univ. Tudor Caciora (Universitatea din Oradea).

Programul simpozionului

Biroul de Comunicare