Conf. univ. dr. ing. Gabriel Bendea, prorector al Universității din Oradea și cadru didactic al Departamentului de Inginerie Energetică, consideră că acest proiect capătă o importanță deosebită fiindcă vizează valorificarea potențialului energetic al biomasei, în diverse forme primare, prin realizarea unui sistem care să răspundă în totalitate provocărilor pe care le ridică arderea acestor combustibili regenerabili, în contextul actual al evoluției utilizării resurselor regenerabile, al preocupărilor existente pe plan mondial în acest sens și al politicilor actuale de mediu.

În cadrul proiectului, urmează să fie realizată și investiția inițială necesară pentru punerea în producție a sistemului, care constă în dotarea cu echipamente a unui spațiu, anume o parte din hala de producție deținută în prezent de societate în Sărmășag. Cercetarea industrială și dezvoltarea experimentală se va desfășura în parteneriat cu Universitatea din Oradea. O altă activitate importantă a proiectului este crearea un flux de producție eficient și inovativ, pentru realizarea în condiții optime a produsului rezultat, prin elaborarea planurilor de producție și realizarea unei investiții inițiale, prin achiziționarea de echipamente, dotări și active necorporale. De asemenea, vor fi elaborate două rapoarte de cercetare detaliate, privind activitățile de cercetare industrială, respectiv de dezvoltare experimentală, în vederea diseminării rezultatelor acestor activități. Aceste rapoarte vor fi rezultatul colaborării efective între partenerii din proiect, care vor face schimb de cunoștințe și tehnologii în vederea realizării produsului inovativ.

Universitatea din Oradea se va implica și în realizarea sistemului pilot a prototipului de uz comercial, la scara 1:1, de testarea și validarea, din punct de vedere al dimensiunilor și formelor propuse, a materialelor alese și verificarea sistemelor de automatizare, efectuarea calculelor de eficiență energetică a acestuia în funcție de condițiile de operare. La finalul proiectului, sistemul pilot va rămâne la Universitatea Oradea, pentru a fi monitorizat și analizat și în perioada post implementare, pentru a putea îmbunătății în permanență produsul, și a asigura premisele continuității activităților de cercetare dezvoltare. „Obiectivul principal al proiectului de cercetare cu titlul „Sistem Inovativ de Valorificare a Energiei din Biomasă cu Eficiență Ridicată (SIVEBER)” este acela de a realiza un produs inovativ pentru valorificarea energiei regenerabile prin arderea cât mai eficientă a biomasei regenerabile”, a declarat conf. univ. dr. Gabriel Bendea, prorectorul Universității Oradea.

În acest sens, spune reprezentantul Departamentului de Inginerie Energetică, se au în vedere două etape majore: cercetarea industrială și dezvoltarea experimentală. „Cele două direcții vor fi realizate în colaborare cu partenerul. Echipa va fi formată din experți în domeniile energiei regenerabile, termotehnicii, științei materialelor, mecanicii, respectiv automatizării din cadrul Universității Oradea, cu implicarea Centrului de cercetare «Managementul Proceselor Energetice». Rezultatul se va concretiza într-un produs finit, menit să valorifice potențialul energetic al diferitelor tipuri de biomasă care se vor preta cu eficiență cât mai ridicată, produs care să fie în conformitate cu standardele europene în vigoare”, a explicat conf. univ. dr. ing.  Gabriel Bendea.

Cercetarea industrială pentru realizarea SIVEBER are în vedere realizarea mai multor obiective propuse care presupun, la rândul lor, mai multe direcții. În prima etapă, este vizată o cercetare fundamentală care constă în lucrări experimentale și teoretice în vederea proiectării și dezvoltării sistemului la nivel conceptual. „Se vor realiza studii comparative ale soluțiilor existente pe piață și se va valorifica experiența societății în proiectarea și realizarea de sisteme de utilizare a energiei din biomasă lemnoasă: centrale pe gazeificare, centrale pe lemn, centrale pe peleți, și experiența membrilor din cadrul echipei de experți”, a subliniat prorectorul Universității din Oradea. În această etapă, se dorește achiziționarea și utilizarea de unelte software specializate în vederea modelării simulării și proiectării sistemului vizat.

„Vor fi abordate următoarele direcții majore, care se propun a fi realizate prin achiziția unor echipamente și bunuri pentru cercetarea industrială: identificarea tipurilor de biomasă existente, utilizabile și potențialul acestora; studiul arderii diferitelor tipuri de biomasă; studiul experimental și prin simulare numerică a geometriei focarelor în vederea creșterii eficienței arderii biomasei prin insuflare; proiectarea și crearea de prototipuri de componente de focare și corp cazan; testarea și monitorizarea componentelor realizate; adaptarea și îmbunătățirea conceptului elaborat”, a punctat conf. univ. dr. Gabriel Bendea.

Universitatea din Oradea își propune să afle care este potențialul energetic pentru cele două componente importante: biomasa forestieră și biomasa culturilor agricole ca: porumbul, grâul, orzul, sfecla de zahăr, iarba, lucerna, trifoiul, floarea soarelui, soia, șofrănelul, etc., atât pe plan local, cât și pe plan național, în vederea realizării produsului finit, menit să valorifice potențialele identificate. Se vor realiza hărți și baze de date cu tipurile de biomasă și distribuția lor pe zone geografice. „Procesul de dezvoltare experimentală al SIVEBER include o serie de etape care sunt parcurse, pentru a ajunge în final la comercializarea produsului, axându-se pe crearea proiectului pilot, pe dezvoltarea prototipului utilizabil comercial, testarea și optimizarea prototipului, adaptarea și elaborarea variantei finale în vederea lansării pe piață”, conchide prorectorul Universității din Oradea. Rezultatele cercetării vor fi publicate pe site-urile Universității din Oradea și al S.C. Climarol Prest, firma care implementează proiectul, pentru diseminarea rezultatelor activităților de cercetare și dezvoltare desfășurate în cadrul proiectului.

„Noi am scris acest proiect în 2018, dar, din lipsa fondurilor, abia acum ne-a fost aprobat. În cadrul proiectului ne-am propus o cercetare pe domeniul arderii combustibililor biomasă. Aici intră, de la resturi agricole, până la peleți, inclusiv porumb. Vrem să identificăm și să utilizăm acele surse de energie regenerabilă specifice României. Ideea este să ajungem într-o zonă mai echilibrată din punctul de vedere a emisiilor de dioxid de carbon. Să folosim ceva ce până acuma se arunca, nu se valorifica”, precizează Rencsik Otto, managerul de proiect și reprezentant al SC. Climarol Prest.

Sursa informațiilor: transilvaniabusiness.ro