1. Cum a fost interesul față de Facultatea I.E.T.I. în ultimii ani, când domeniul IT cunoaște o dezvoltare continuă?

            Interesul pentru programele de studii ale Facultății de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației (Calculatoare, Tehnologia Informației, Electronică Aplicată, Rețele și Software de Telecomunicații, Automatică și Informatică Aplicată, Electromecanică, Electromecanică Beiuș, Sisteme Electrice, Inginerie Electrică și Calculatoare și Inginerie Economică în Domeniul Electric, Electronic și Energetic) este destul de mare datorită cerințelor pieței românești și europene în domeniile de vârf ale științei și tehnicii. Programele de studii sunt permanent adaptate cerințelor prezente, respectiv a actualei societăți tehnologizate și informatizate.

2. Ce specializare este cea mai solicitată?

            În calitate de decan al Facultății I.E.T.I. menționez că marea majoritate ale programelor de studii sunt solicitate.

3. În prezent, credeți că e suficient de dotată facultatea, din punctul dvs. de vedere?

         Laboratoarele didactice şi centrele de cercetare ale facultăţii sunt dotate cu dispozitive, echipamente şi standuri foarte actuale pentru disciplinele din planul de învăţământ. Toate laboratoarele sunt dotate cu calculatoare performante capabile să susțină lucrările de laborator de la fiecare disciplină din planul de învățământ, au ecrane pentru sesiuni de videoproiecţie şi sunt dotate şi cu videoproiectoare. Unele laboratoare sunt dotate cu instalaţii de climatizare.

Încercăm să mai modernizăm unele laboratoare prin dotări din proiecte sau cu ajutorul firmelor din parcul industrial Oradea.

Menţionez că cinci dintre laboratoarele domeniului IT sunt dotate cu calculatoare de ultimă generație conectate în rețele susținute de servere puternice, oferind servicii de autentificare unică în cadrul reţelei. Laboratorul de rețele de calculatoare beneficiază de echipamente CISCO. În privința suportului software, sunt folosite sistemele de operare Linux și Windows, baze de date licență ORACLE Academic, licenţă MSDN-AA, Microsoft Developer Network - Academic Alliance, număr nelimitat de licențe, pachetele Microsoft pentru proiectare, dezvoltare, testare de programe, baze de date și comunicație în rețea. Evident că dorim să îmbunătățim permanent dotările pentru a ține pasul cu dinamica ultrarapidă de dezvoltare din toate domeniile de vârf ale ştiinţei şi tehnicii.

Prin dotarea laboratoarelor şi a cenetrelor de cercetare ale Facultăţii I.E.T.I. facem faţă pregătirii la zi a studenţilor, astfel încât marea majoritate a lor, sunt angajaţi de prin anii unu şi doi de studii. Ei fac faţă cu brio cerinţelor specializărilor din cadrul companiilor.

4. Cât de mult corespunde pregătirea studenților cu cererea de piață?

            Planurile de învățământ și curricula fiecărei discipline este permanent actualizată în conformitate cu cele mai actuale cerințe de pe piața muncii prin consultări periodice cu reprezentanții angajatorilor din domeniul IT din oraș și din zonă. Considerăm așadar că absolvenții noștri sunt pregătiți pentru a ocupa poziții în orice companie de profil, dovadă fiind numărul mare de angajări a acestora încă din timpul studenției.

5. Cum are loc dialogul cu companiile din Oradea și ce fel de parteneriate aveți?

           Colaborarea cu companiile din Oradea este foarte bună. Dialogul are loc permanent, parteneriatele fiind realizate pentru activități didactice, activități de practică și activități de promovare a companiilor locale în rândul studenților. Avem încheiate multe acorduri de parteneriat pentru susținerea stagiului de practică obligatoriu al studenților. Am organizat multe întâlniri atât în Oradea cât și în Beiuș cu reprezentanți ai companiilor de profil pentru a discuta conținutul fișelor de disciplină pentru disciplinele din planurile de învățământ fiind susținuți activ la vizitele ARACIS. Totodată am primit o serie de sponsorizări sau donații de echipamente pentru dotarea laboratoarelor de specialitate din partea companiilor partenere. Mulți specialiști din companii susțin module de curs, workshop-uri profesionale sau internship-uri pentru studenții facultății. De asemenea se organizează multe competiții profesionale pentru studenți, susținute sau sponsorizate de aceste companii. Avem o colaborare bună cu companiile și în domeniul coordonării proiectelor de diplomă și a lucrărilor de disertație pentru studenți.

6. Ne puteți da un exemplu de poveste de succes al vreunui student de la facultatea pe care o conduceți?

            Mulți lucrează și sunt foarte apreciați în companii mari precum Google, Facebook, Nokia, Microsoft sau altele din UK, Finlanda, SUA, Belgia, Franța, Spania, Italia, Austria, Grecia, Canada. Câteva exemple concrete:

 • Rodica Țirtea care este în acest moment șef de lucrări în cadrul departamentului CTI și expert în Securitatea informației și a rețelelor de calculatoare în cadrul Agenției ENISA (Agenția EU pentru cybersecurity) din Atena, Grecia
 • Marius Bonaciu este Principal Software Engineer la The MathWorks, Boston, Massachusetts, SUA
 • Katalin Popovici este Principal Software Engineer la The MathWorks, Natick, Massachusetts, SUA
 • Gabriel Bițiș este Software Engineer la Facebook, UK
 • Adrian Nașcu este Software specialist la NOKIA, Helsinki, Finlanda
 • Adrian Vîntu a lucrat ca Software Engineer la Fortune 500, Viena, Austria
 • Oana Chirilă este Software Developer at Keritec, Saint Romans, Franța
 • Ovidiu Caba Senior Software Engineer la Datarithm, East Syracuse NY, SUA
 • Raul Marincaș este ServiceNow Integrations Architect on behalf of TESM at J.P. Morgan Chase, London, England
 • Alina Bogan-Marta este IT Specialist - SAP Change Management Training & Communications la Saputo Inc. Saint-Eustache, Quebec, Canada
 • Emanuel Mihuța este Global Design and Release Engineer la Ford Motor Company Laindon, Essex, United Kingdom
 • Alexandru Toth este Data Warehouse and Business Intelligence developer la Nord Pool Finland, Helsinki Area, Finland
 • Adrian Gheară este Online Business Development, Software/Web Product Development, Project Management, Technology Consultant, Board and Angel Investor, co-founder al Neobyte Solutions și Titan Backup
 • Cosmin Ghiță este Unit Manager | Senior Software Architect la Fortech, România
 • Ovidiu Coman este Unit Manager la Lateral, România
 • Alex Mang este Founder/CEO at KeyTicket Solutions, recognized as Microsoft Regional Director & Azure MVP, Microsoft Certified Trainer, România
 • Andreea Vladu este specialist la Consiliul Uniunii Europene, Brussel, Belgia
 • Cristian Ezri este Head of Israeli Desk - Large Corporate Division la Libra Internet Bank, București, România.

            Un alt exemplu: în anul 2004 absolventul programului de Electronică Aplicată Mureșan Florin s-a angajat la Celestica Oradea, fiind succesiv inginer junior, inginer șef mentenanță, director tehnic, iar din 2018 este CEO (chief executive officer) la o companie din Jimbolia.

            O altă poveste aparte este cea a lui Adrian Buruiană. Domnul inginer Adrian Buruiană este absolvent de excepţie al facultăţii noastre, programul de studiu Automatică și Informatică Aplicată și absolvent al programului de master Sisteme Automate Moderne. După absolvire Adrian Buruiană a lucrat ca inginer automatist la HOLCIM Aleșd iar la înfiinţarea firmei EMERSON la Oradea, a ajuns șeful inginerilor automatiști la această companie. În prezent el este managerul departamentului de R&D din cadrul companiei Nidec Oradea.

            O poveste aparte este cea a lui Copil Laurențiu. Domnul inginer Copil Laurentiu este unul dintre mulți absolvenți de excepţie al departamentului nostru și chiar al facultăţii noastre, programul de studiu Sisteme Electrice și absolvent al programului de master Sisteme Avansate în Inginerie Electrică. După absolvire Copil Laurențiu a lucrat ca inginer la Telekom Debrecen după care a promovat fiind unul dintre inginerii de succes care au dezvoltat hub-urile din Frankfurt, în prezent acest absolvent de excepție este ”Senior Network Engineer at Adobe” la Londra în Marea Britanie și se mândrește că a făcut studiile pe băncile Universității din Oradea.

Toate informațiile despre ADMITERE la Universitatea din Oradea - FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI - https://ieti.uoradea.ro/ro/admitere