1. Prin ce atrage Facultatea de Protecția Mediului?

Facultatea de Protecția Mediului se remarcă prin utilitatea specializărilor pe care le oferă absolvenților săi. Totodată, oferă o gamă vastă de specializări cu o largă aplicabilitate. Existența umană are nevoie de o simbioză permanentă cu mediul înconjurător, iar noi educăm specialiști care să susțină această simbioză: de la aerul pe care îl respirăm până la alimentul pe care îl punem în farfurie.

  1. Cât de mult se pune accentul pe protejarea mediului în contextul actual?

Calitatea vieții depinde de calitatea mediului – o realitate incontestabilă și un concept mereu actual. Prin natura specializărilor noastre suntem promotori și susținători ai protejării mediului. Disciplinele predate în cadrul facultății noastre acordă o importanță majoră protejării mediului.

  1. Cât de dotată este facultatea?

Facultatea de Protecția Mediului Oradea dispune de dotări la standarde internaționale. Unul din obiectivele principale ale conducerii Facultății de Protecția Mediului a fost investiția în condițiile de desfășurare a activității teoretice și practice a studenților. La ora actuală obiectivele sunt o realitate apreciată de cadrele didactice, de studenți și, nu în ultimul rând, de toate comisiile care au evaluat facultatea noastră. Modernizarea și menținerea la standarde U.E. a facultății este și rezultatul incontestabil al proiectelor derulate sub coordonarea cadrelor didactice din cadrul facultății, care au adus investiții majore în centrele de cercetare, în centrele de practică, în laboratoarele și sălile de curs/ seminarii.

  1. Cum vedeți viitorul acestui domeniu?

Mulți speră la un viitor roz… noi oferim unul verde. Protecția Mediului va fi mereu un domeniu de perspectivă, pe de o parte datorită interesului sporit pentru mediu (fenomen evident la nivel global), iar pe de altă parte, prin natura aplicată a meseriei pe care absolvenții noștri o dobândesc.

  1. În această perioadă vor începe înscrierile pentru admitere. Ce le recomandați viitorilor studenți?

Admiterea la Facultatea de Protecţia Mediului din Oradea va începe pe data de 8 iulie și se va desfășura pe bază de concurs de dosare, 100% media de bacalaureat. Îi sfătuiesc pe viitorii studenți să calce cu încredere pragul facultății noastre și să creadă în șansa pe care noi le-o oferim. Această șansă înseamnă independența pe care ei o dobândesc ca tineri ingineri – ca specialiști ei pot să-și dezvolte propria afacere prin proiecte și fonduri nerambursabile, care să le asigure siguranță financiară și satisfacție profesională.

  1. Care sunt specializările din cadrul facultății?

Oferta educațională a Facultății de Protecția Mediului cuprinde 11 programe de studiu de Licență: Agricultură, Horticultură, Peisagistică, Silvicultură, Exploatări forestiere, Zootehnie, Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice, Ingineria prelucrării lemnului, Controlul şi expertiza produselor alimentare, Tehnologia prelucrării produselor agricole, Inginerie şi management în alimentația publică şi agroturism, respectiv 7 programe de studiu de Masterat: Valorificarea durabilă a resurselor pădurii, Tehnologii moderne în exploataţiile agricole şi zootehnice, Tehnologii horticole moderne, Managementul situaţiilor de urgenţă, crizelor şi dezastrelor în agricultură, silvicultură şi industrie alimentară, Ingineria mediului şi securitate în muncă, Siguranţă şi securitate agroalimentară, Managementul unităţilor de turism şi alimentaţie publică.

  1. Ce oportunități de angajare au absolvenții de la Facultatea de Protecția Mediului?

Ținem o evidență a absolvenților noștri și încercăm să urmărim traseul lor și după absolvire. Este extrem de satisfăcător să constatăm procentul crescut al celor ce reușesc să se angajeze după absolvire, cu atât mai mult cu cât ei reușesc să lucreze în domeniul în care s-au format. Sunt firme care vin și ne solicită recomandări pentru tineri absolvenți în vederea angajării.

Doresc să subliniez posibilitatea pe care tinerii noștri absolvenți o au în a-și dezvolta propria afacere. Dacă dețin un lot de pământ sau câteva animale, pot beneficia de programe pentru tineri fermieri. U.E oferă finanțare pentru agricultură, iar la noi în țară există instituții abilitate pentru facilitarea accesului la aceste fonduri, oferind sprijin și suport tinerilor fermieri, cu condiția ca aceștia să dețină studii de specialitate.

Sintetizând: dacă există cerere pentru aer, apă și mâncare, atunci ai nevoie de specialiști care să ți le ofere, iar aceștia sunt absolvenții noștri – ingineri agronomi, zootehniști, silvici, specialiști în biotehnologii, industrie alimentară, alimentație publică și agroturism.

Toate informațiile despre ADMITERE la Universitatea din Oradea - FACULTATEA DE PROTECȚIA MEDIULUI - http://protmed.uoradea.ro/facultate/admitere.html