Loading...
 

Informatii de interes public - Universitatea din Oradea

Anunț finalizare Proiect POCU/379/6/21/124651

Published At: 12/07/2022 15:16 - (1076 Reads)
Informații de interes public

Universitatea din Oradea, în calitate de partener, alături de Universitatea Tehnică de Construcții București anunţă că pe data de 25.07.2022 se încheie perioada de implementare la proiectul POCU/379/6/21/124651 „Atragerea de candidați (viitori studenți) la învățământul terțiar universitar ingineresc și pregătirea lor pentru cerințele pieței muncii actuale”, cod MySMIS 124651.

Anunț demarare Proiect CNFIS-FDI-2022-0100

Published At: 27/06/2022 12:12 - (1967 Reads)
Informații de interes public

Universitatea din Oradea a demarat proiectul Integrarea practicilor de transparență și echitate în strategiile de calitate educațională la nivelul Universității din Oradea (INTEGR_UO), finanțat din Fondurile pentru Dezvoltare Instituțională ale Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Superior, director de proiect fiind decanul Facultății de Litere, conf. univ. dr. Veronica Buciuman. Echipa de management și implementare este compusă din opt experți.

ANUNȚ IMPLEMENTARE PROIECT

Published At: 17/06/2022 10:05 - (1970 Reads)
Informații de interes public

În cadrul Universităţii din Oradea, în perioada 15.05.2022-15.12.2022, se implementează proiectul: Dezvoltarea capacităţilor de cercetare şi inovare multidisciplinară utilizând tehnologii emergente_CIMTE, finanţat din Fondul de Dezvoltare Instituțională (FDI) pentru universitățile de stat.

Anunț proiect POCU/ 626 / 6/13 /133248 PRACTINDERMED

Published At: 13/12/2021 14:04 - (2437 Reads)
Informații de interes public

În cadrul celui de al doilea an de implementare, înscrierea în proiectul cu titlul Formarea profesională prin activități practice cu scopul creșterii inserției pe piața muncii în domeniul medical PRACTINDERMED este continuă, având loc pe tot parcursul perioadei de implementare, atât la stagiile de practică, cât și la cursurile de dezvoltare antreprenorială.

ANUNŢ DE FINALIZARE PROIECT

Published At: 26/11/2021 09:55 - (2272 Reads)
Informații de interes public

Universitatea din Oradea, în calitate de beneficiar, anunţă finalizarea proiectului cu titlul „Consolidarea unei culturi a calității activităților didactice prin digitalizare și respectarea deontologiei academice la Universitatea din Oradea (QADDA)” - CNFIS-FDI-2021-0096, proiect finanţat din Fondul de Dezvoltare Instituţională destinat universităţilor de stat – FDI 2020, încheiat cu Ministerul Educației pe baza unei competiții de proiecte organizate de către CNFIS.

Universitatea din Oradea – partener într-un proiect pentru valorificarea energiei din biomasă

Published At: 22/11/2021 12:50 - (3391 Reads)
Informații de interes public

Universitatea din Oradea, prin Facultatea de Inginerie Energetică și Management Industrial, Departamentul de Inginerie Energetică, este partener al unui proiect cu finanțare europeană în valoare de 19.306.580,98 lei, din care asistența financiară nerambursabilă din FEDR este de 10.911.175,96 lei, iar de la bugetul de stat este de 1.925.501,64 lei. Scopul acestei inițiative este crearea unui sistem inovativ de producere a energiei din biomasă cu eficiență ridicată. Proiectul se implementează în Municipiul Oradea, județul Bihor, și localitatea Sărmășag, județul Sălaj, pe o durată de 29 de luni.

Guvernul României a solicitat administrației locale să transmită Universității din Oradea terenul pe care se vor construi noile cămine

Published At: 18/11/2021 14:18 - (2449 Reads)
Informații de interes public

Conform informării de presă oficiale, în ședința sa de miercuri, 17 noiembrie 2021, Guvernul României a luat act de „Nota” privind ,,Aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Oradea, privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect transmiterea imobilului – teren în suprafață de 7.266 mp, situat în municipiul Oradea, strada Universității nr. 1, județul Bihor, înscris în Cartea Funciară nr. 211158 Oradea, din domeniul public al municipiului Oradea în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației pentru Universitatea din Oradea.”

Page: 1/104Fast NextLast Page
12312104

Website-ul oficial de comunicare al Universitatii din Oradea

Calendar Evenimente


August 2022
Lu Ma Me Jo Vi Du
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04

Online pe website

453 online users