Loading...
 

ANUNŢ DE FINALIZARE PROIECT

Published At: 26/11/2021 09:55 - (14 Reads)
Informații de interes public

Universitatea din Oradea, în calitate de beneficiar, anunţă finalizarea proiectului cu titlul „Consolidarea unei culturi a calității activităților didactice prin digitalizare și respectarea deontologiei academice la Universitatea din Oradea (QADDA)” - CNFIS-FDI-2021-0096, proiect finanţat din Fondul de Dezvoltare Instituţională destinat universităţilor de stat – FDI 2020, încheiat cu Ministerul Educației pe baza unei competiții de proiecte organizate de către CNFIS.

Universitatea din Oradea – partener într-un proiect pentru valorificarea energiei din biomasă

Published At: 22/11/2021 12:50 - (299 Reads)
Informații de interes public

Universitatea din Oradea, prin Facultatea de Inginerie Energetică și Management Industrial, Departamentul de Inginerie Energetică, este partener al unui proiect cu finanțare europeană în valoare de 19.306.580,98 lei, din care asistența financiară nerambursabilă din FEDR este de 10.911.175,96 lei, iar de la bugetul de stat este de 1.925.501,64 lei. Scopul acestei inițiative este crearea unui sistem inovativ de producere a energiei din biomasă cu eficiență ridicată. Proiectul se implementează în Municipiul Oradea, județul Bihor, și localitatea Sărmășag, județul Sălaj, pe o durată de 29 de luni.

Guvernul României a solicitat administrației locale să transmită Universității din Oradea terenul pe care se vor construi noile cămine

Published At: 18/11/2021 14:18 - (118 Reads)
Informații de interes public

Conform informării de presă oficiale, în ședința sa de miercuri, 17 noiembrie 2021, Guvernul României a luat act de „Nota” privind ,,Aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Oradea, privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect transmiterea imobilului – teren în suprafață de 7.266 mp, situat în municipiul Oradea, strada Universității nr. 1, județul Bihor, înscris în Cartea Funciară nr. 211158 Oradea, din domeniul public al municipiului Oradea în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației pentru Universitatea din Oradea.”

Activitatea didactică de predare, învățare și evaluare de la programele de licență și master

Published At: 11/11/2021 10:10 - (475 Reads)
Informații de interes public

Începând cu data de 15.11.2021, activitatea didactică de predare, învățare și evaluare de la programele de licență și master, se va desfășura în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administrație din data de 21.10.2021, conform căruia ”La finalul perioadei, toate facultățile vor relua activitățile, conform planificării de la 01.10.2021”.

Rector,

Prof.univ.dr.ing.habil. Constantin Bungău

Tipărește

UNIVERSITATEA DIN ORADEA - 82% DIN PERSONALUL DIDACTIC ESTE VACCINAT

Published At: 05/11/2021 12:06 - (793 Reads)
Informații de interes public

Potrivit datelor centralizate la nivelul instituției, rata generală de vaccinare a angajaților din cadrul Universității din Oradea este de 73,44% din totalul celor 1427 angajați. Raportat la personalul didactic de predare, ponderea celor vaccinați este de peste 82,06%.

Tipărește

ANUNȚ LANSARE PROIECT

Published At: 11/10/2021 13:40 - (96 Reads)
Informații de interes public

Universitatea din Oradea în parteneriat cu SC SSOA INTEGRATION S.R.L. din București, anunță lansarea proiectului cu titlul: Platforma accelerator de servicii inteligente integrate – PAȘII, Cod SMIS 2014: 122052, în baza contractului de finanțare 388/390064/04.10.2021.

Splendoare în campus

Published At: 27/09/2021 14:32 - (1101 Reads)
Informații de interes public

Lotușii mutați în bazinul din curtea Universității strălucesc în toată frumusețea lor Atunci când oamenii buni și pricepuți vor, mai există speranță! Amenințat cu dispariția, în habitatul său natural de la Băile 1 Mai, Lotusul Termal (Nymphaea Lotus Thermalis) pare să se simtă foarte bine în bazinul din centrul campusului Universității din Oradea.

POSTURI DE DECAN VACANTE - FACULTATEA DE PROTECȚIA MEDIULUI ȘI FACULTATEA DE LITERE

Published At: 24/09/2021 09:29 - (1061 Reads)
Informații de interes public

Pensionarea domnului decan, prof.univ.dr. Ioan Chereji, de la Facultatea de Potecția Mediului și numirea prin ordin de ministru al educației nr. 4804 din 16 septembrie 2021 a domnului decan de la Facultatea de Litere, prof.univ.dr.habil. Florin Ioan Cioban, în calitate de lector de limba română la Universitatea ”Eotvos Lorand” din Budapesta, au condus la vacantarea celor două posturi.

Anunț licitație închiriere spațiu Cantina UO

Published At: 18/06/2021 14:21 - (1702 Reads)
Informații de interes public

Universitatea din Oradea anunță licitația publică pentru închiriere spațiu – Cantina Universității din Oradea, situată în str. Universității nr. 1, Oradea. Termenul limită de depunere a ofertei este 14.07.2021, ora 10.00, la Registratura centrală a Universității din Oradea - str. Universității nr. 1.

Toate detaliile legate de documentație și modul de operare găsiți accesând: https://www.uoradea.ro/display24146

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest desfășoară o serie de evenimente de descoperire antreprenorială în perioada 23-26 februarie 2021

Published At: 12/02/2021 12:01 - (3721 Reads)
Informații de interes public

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest reia seria focus a grupurilor de descoperire antreprenorială. Astfel, în perioada 23-26 februarie 2021, organizează 2 focus grupuri de descoperire antreprenorială, în următoarele domenii:23 Februarie 2021, orele 10,00 - 13,00 - Sănătate, Agroalimentar și Cosmetice și suplimente alimentare, domeniul transversal Tehnologia Informației și Comunicațiilor; 26 Februarie 2021, orele 10,00 - 13,00 - Tehnologii avansate de producţie şi Materiale noi, domeniul transversal Tehnologia Informației și Comunicațiilor.

Campanie de vaccinare împotriva COVID 19 la Universitatea din Oradea

Published At: 18/01/2021 14:55 - (4306 Reads)
Informații de interes public

Începând cu data de 18.01.2021, persoanele din cadrul Biroului SSM_SU vor asigura consiliere /programare/reprogramare/anulare pentru vaccinarea salariaților/personalului contractual din cadrul Universității din Oradea, sub coordonarea domnului director general administrativ ec. Adrian Nicula.

Date de contact Birou SSM_SU:Creț Petru, email: pcret at uoradea.ro, telefon 0259408583 sau interior 9583 și Bagdi Carmen, email: cbagdi at uoradea.ro, telefon 0259408583 sau interior 9583.

Page: 1/69Fast NextLast Page
123869
Website-ul oficial de comunicare al Universitatii din Oradea

Calendar Evenimente


November 2021
Lu Ma Me Jo Vi Du
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 01 02 03 04 05

Online pe website

182 online users