Loading...
 

Competiție deschisă - Premierea rezultatelor cercetării, Articole Web of Science

Published At: 10/03/2023 11:15 - (2903 Reads)
Informații de interes public

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării a aprobat, prin Ordinul MCID nr. 20333/08.03.2023, lansarea competiției pentru Premierea rezultatelor cercetării - Articole Web of Science – 2023, din cadrul Planului Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare (PN IV), Programul 5.2 - Resurse Umane, Subprogramul 5.2.3 - Suport.

"Comunicat de presă - Anunţ lansare proiect „Implementarea de tehnologii digitale în Universitatea din Oradea (DigitalUO)”

Published At: 06/10/2022 16:35 - (7110 Reads)
Informații de interes public

Universitatea din Oradea, în calitate de beneficiar, a semnat cu Ministerul Educaţiei, în calitate de coordonator de reforme şi investiţii responsabil pentru Componenta C15 – Educaţie a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), contractul de finanţare nr. 14.068/16.09.2022 pentru implementarea proiectului: „Implementarea de tehnologii digitale în Universitatea din Oradea (DigitalUO)”, Granturi pentru digitalizarea universităţilor, Componenta 15 – Educaţie, Reforma 5 - Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educaţiei, Investiţia 16: Digitalizarea universităţilor şi pregătirea acestora pentru profesiile digitale ale viitorului, proiect care respectă Strategia de digitalizare a Universităţii din Oradea.

Anunț finalizare Proiect POCU/379/6/21/124651

Published At: 12/07/2022 15:16 - (4762 Reads)
Informații de interes public

Universitatea din Oradea, în calitate de partener, alături de Universitatea Tehnică de Construcții București anunţă că pe data de 25.07.2022 se încheie perioada de implementare la proiectul POCU/379/6/21/124651 „Atragerea de candidați (viitori studenți) la învățământul terțiar universitar ingineresc și pregătirea lor pentru cerințele pieței muncii actuale”, cod MySMIS 124651.

Anunț demarare Proiect CNFIS-FDI-2022-0100

Published At: 27/06/2022 12:12 - (5353 Reads)
Informații de interes public

Universitatea din Oradea a demarat proiectul Integrarea practicilor de transparență și echitate în strategiile de calitate educațională la nivelul Universității din Oradea (INTEGR_UO), finanțat din Fondurile pentru Dezvoltare Instituțională ale Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Superior, director de proiect fiind decanul Facultății de Litere, conf. univ. dr. Veronica Buciuman. Echipa de management și implementare este compusă din opt experți.

ANUNȚ IMPLEMENTARE PROIECT

Published At: 17/06/2022 10:05 - (4690 Reads)
Informații de interes public

În cadrul Universităţii din Oradea, în perioada 15.05.2022-15.12.2022, se implementează proiectul: Dezvoltarea capacităţilor de cercetare şi inovare multidisciplinară utilizând tehnologii emergente_CIMTE, finanţat din Fondul de Dezvoltare Instituțională (FDI) pentru universitățile de stat.

Anunț proiect POCU/ 626 / 6/13 /133248 PRACTINDERMED

Published At: 13/12/2021 14:04 - (4583 Reads)
Informații de interes public

În cadrul celui de al doilea an de implementare, înscrierea în proiectul cu titlul Formarea profesională prin activități practice cu scopul creșterii inserției pe piața muncii în domeniul medical PRACTINDERMED este continuă, având loc pe tot parcursul perioadei de implementare, atât la stagiile de practică, cât și la cursurile de dezvoltare antreprenorială.

ANUNŢ DE FINALIZARE PROIECT

Published At: 26/11/2021 09:55 - (5554 Reads)
Informații de interes public

Universitatea din Oradea, în calitate de beneficiar, anunţă finalizarea proiectului cu titlul „Consolidarea unei culturi a calității activităților didactice prin digitalizare și respectarea deontologiei academice la Universitatea din Oradea (QADDA)” - CNFIS-FDI-2021-0096, proiect finanţat din Fondul de Dezvoltare Instituţională destinat universităţilor de stat – FDI 2020, încheiat cu Ministerul Educației pe baza unei competiții de proiecte organizate de către CNFIS.

Universitatea din Oradea – partener într-un proiect pentru valorificarea energiei din biomasă

Published At: 22/11/2021 12:50 - (7270 Reads)
Informații de interes public

Universitatea din Oradea, prin Facultatea de Inginerie Energetică și Management Industrial, Departamentul de Inginerie Energetică, este partener al unui proiect cu finanțare europeană în valoare de 19.306.580,98 lei, din care asistența financiară nerambursabilă din FEDR este de 10.911.175,96 lei, iar de la bugetul de stat este de 1.925.501,64 lei. Scopul acestei inițiative este crearea unui sistem inovativ de producere a energiei din biomasă cu eficiență ridicată. Proiectul se implementează în Municipiul Oradea, județul Bihor, și localitatea Sărmășag, județul Sălaj, pe o durată de 29 de luni.

Guvernul României a solicitat administrației locale să transmită Universității din Oradea terenul pe care se vor construi noile cămine

Published At: 18/11/2021 14:18 - (4475 Reads)
Informații de interes public

Conform informării de presă oficiale, în ședința sa de miercuri, 17 noiembrie 2021, Guvernul României a luat act de „Nota” privind ,,Aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Oradea, privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect transmiterea imobilului – teren în suprafață de 7.266 mp, situat în municipiul Oradea, strada Universității nr. 1, județul Bihor, înscris în Cartea Funciară nr. 211158 Oradea, din domeniul public al municipiului Oradea în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației pentru Universitatea din Oradea.”

Activitatea didactică de predare, învățare și evaluare de la programele de licență și master

Published At: 11/11/2021 10:10 - (4177 Reads)
Informații de interes public

Începând cu data de 15.11.2021, activitatea didactică de predare, învățare și evaluare de la programele de licență și master, se va desfășura în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administrație din data de 21.10.2021, conform căruia ”La finalul perioadei, toate facultățile vor relua activitățile, conform planificării de la 01.10.2021”.

Rector,

Prof.univ.dr.ing.habil. Constantin Bungău

Tipărește

UNIVERSITATEA DIN ORADEA - 82% DIN PERSONALUL DIDACTIC ESTE VACCINAT

Published At: 05/11/2021 12:06 - (3767 Reads)
Informații de interes public

Potrivit datelor centralizate la nivelul instituției, rata generală de vaccinare a angajaților din cadrul Universității din Oradea este de 73,44% din totalul celor 1427 angajați. Raportat la personalul didactic de predare, ponderea celor vaccinați este de peste 82,06%.

Tipărește
Page: 1/70Fast NextLast Page
123870
Website-ul oficial de comunicare al Universitatii din Oradea

Online pe website

167 online users