Loading...
 

Cursuri online de competențe transversale și activități de mentorat plan de afaceri destinate doctoranzilor/cercetătorilor postdoctorat din Seria II a grupului țintă în cadrul proiectului

Published At: 20/05/2021 10:05 - (1006 Reads)
Evenimente desfasurate

Universitatea din Oradea anunţă derularea cursurilor online de competențe transversale specializate pe domeniu de studiu și a activităților de mentorat plan de afaceri destinate doctoranzilor/cercetătorilor postdoctorat din seria II a grupului ţintă în cadrul proiectului: „SmartDoct - Programe de înaltă calitate pentru doctoranzii și cercetătorii postdoctorat ai Universității din Oradea pentru creșterea relevanței cercetării și inovării în contextul economiei regionale”. Cursurile online de competențe transversale și activitățile de mentorat plan de afaceri urmăresc dezvoltarea unor aptitudini necesare doctoranzilor și cercetătorilor post-doctorat care oferă valoare adăugată pe piața muncii locale și județene.

Un exemplu de antreprenoriat de succes în secolele XVII-XVIII: Compania comercială venețiană „Caragiani” („Karaiannis”)

Published At: 20/05/2021 08:29 - (1619 Reads)
Evenimente desfasurate

Sub genericul „20 de ani de studii doctorale în istorie la Universitatea din Oradea și 10 ani de la înființarea Centrului de Studii Interdisciplinare Oradea – Chișinău”, marți, 25 mai a.c., Școala Doctorală de Istorie (director: prof. univ. dr. habil. Sorin Domițian ȘIPOȘ, moderatorul manifestării) și Centrul de Studii Interdisciplinare de la Universitatea din Oradea organizează o tentantă conferință, adresată magiștrilor, cercetătorilor în domeniul istoriei, deopotrivă doctoranzilor și studenților, tuturor celor atrași de provocările imprevizibilei Clio: o pasionantă incursiune, online, în fascinantul univers al istoriei economice.

Universitatea din Oradea - acord de colaborare cu University of North Georgia, în domeniul Științelor Politice

Published At: 19/05/2021 11:58 - (1758 Reads)
Evenimente desfasurate

În cadrul programului Erasmus, componenta staff training mobilities, conf. univ. dr. Cristina Matiuța, de la Departamentul de Științe Politice și Științele Comunicării al Facultății de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării, al Universității din Oradea, a petrecut o săptămână la University of North Georgia. Universitatea americană are circa 20.000 de studenți, 100 de programe de studiu - licență, masterat și doctorat – fiind comparabilă, apreciază conf. univ. dr. Cristina Matiuța, cu Universitatea din Oradea.

Festivalul Baroc - un spectacol de sunet și culoare

Published At: 19/05/2021 11:26 - (1541 Reads)
Evenimente desfasurate

Primul eveniment al Festivalului Baroc, organizat de Facultatea de Arte, sub patronajul Universității din Oradea, a făcut ca sala de conferințe din Biblioteca Universității să fie neîncăpătoare.

SERMStudO 2021

Published At: 18/05/2021 09:42 - (2448 Reads)
Evenimente desfasurate

Departamentul de Inginerie Energetică din cadrul Facultății de Inginerie Energetică și Management Industrial împreună cu studenții de la programele de studiu din domeniul Ingineriei Energetice, organizează în perioada 20-22 mai 2021 o ediție aniversară – cea de-a zecea - a Simpozionului Energie – Resurse – Mediu al Studenţilor Orădeni - SERMStudO 2021. Simpozionul Energie – Resurse – Mediu al Studenţilor Orădeni a devenit o manifestare de tradiţie http://sermstudo.energetica-oradea.ro/ , menit să crească vizibilitatea activităţii de cercetare, precum și interesul pentru cercetarea ştiinţifică a studenților, masteranzilor și doctoranzilor din Facultatea de Inginerie Energetică și Management Industrial şi din celelalte universităţi de profil din ţară. Vă invităm să împărtăşim împreună bucuria acestui eveniment! Comitetul de organizare

Tipărește

Studenții de la Mediu fac știință și în timp de pandemie

Published At: 17/05/2021 09:45 - (1321 Reads)
Evenimente desfasurate

Departamentul de Silvicultură și Inginerie Forestieră al Facultății de Protecția Mediului a Universității din Oradea a organizat, în data de 13 mai 2021, simpozionul studențesc „Gestionarea durabilă a resurselor pădurii, responsabilitate economică, socială și culturală”. Evenimentul a ajuns la cea de a VI-a ediție, fiind desfășurat, de această dată, în incinta facultății dar și online.

”Conferința națională cu participare internațională: Studenții de azi, profesioniștii de mâine”, aflată la a IV –a ediție

Published At: 13/05/2021 12:53 - (1267 Reads)
Evenimente desfasurate

Pe parcursul a două zile, 13-14 mai 2021, Facultatea de Drept din cadrul Universității din Oradea desfășoară în spațiul virtual ”Conferința națională cu participare internațională: Studenții de azi, profesioniștii de mâine”, aflată la a IV –a ediție.

La deschiderea evenimentului au luat cuvântul din partea Facultății doamna conf.univ.dr. Lavinia Onica-Chipea, director de departament, domnul conf.univ.dr. Cristian Miheș, decanul Facultății, iar din partea Universității din Oradea am fost onorați de prezența doamnei prof.univ.dr. Mariana Mureșan, prorector managementul serviciilor studenţeşti şi sociale. Totodată a adresat un cuvânt de încurajare doamna conf. univ. dr. Marilena Marin, din partea Facultății de Drept și Științe Administrative, Universitatea “Ovidius” din Constanta și nu în ultimul rând din partea studenților a luat cuvântul Florin Somyai, președintele ELSA Oradea.

Conferința „Existența unor soluții slabe paradoxale în mecanica fluidelor”

Published At: 13/05/2021 12:50 - (3055 Reads)
Evenimente desfasurate

Conferința „Existența unor soluții slabe paradoxale în mecanica fluidelor”, susținută miercuri, online, de Vlad Vicol, profesor de matematică la Courant Institute din New York, în prezența unor matematicieni din Oradea și Cluj a fost, spune prorectorul Sorin Borza, „un eveniment academic de cea mai bună calitate”.

La Chișinău, Nicolae Iorga este omagiat și de istoricii orădeni

Published At: 12/05/2021 10:17 - (1408 Reads)
Evenimente desfasurate

Prof.univ.dr. Gabriel Moisa, decanul Facultății de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării, a Universității din Oradea, împreună cu colegul său prof.univ.dr. Sorin Șipoș iau parte la conferința științifică „Istoricul Nicolae Iorga – 150 de ani de la naștere”.

Curs online: Machine Learning pe Platforma Teams a UO, susținut de prof.univ. Jude Hemanth D. de la Karunya Institute of Technology & Sciences (India)

Published At: 11/05/2021 08:55 - (1248 Reads)
Evenimente desfasurate

În calitate de invitat al Universității din Oradea, Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației prof.univ. Jude Hemanth D. de la Karunya Institute of Technology & Sciences (India), susține cursuri online de Machine Learning (8 ședințe de curs) începând cu data de 10.05.2021.

Conferință eveniment cu un eminent matematician de origine orădeană

Published At: 11/05/2021 08:15 - (1626 Reads)
Evenimente desfasurate

Universitatea din Oradea are onoarea de a fi gazda unei conferințe susținută de eminentul matematician, de origine română, Vlad Vicol. Absolvent al Liceului „Emanuil Gojdu”, unde a fost elev al profesorului de matematică Viorel Sadoveanu, Vlad Vicol este considerat a fi unul dintre cei mai promițători matematicieni ai zilelor noastre.

Să ne jucăm de-a franceza!

Published At: 06/05/2021 12:51 - (1207 Reads)
Evenimente desfasurate

Universitatea din Oradea prin Departamentul de limba franceză-germană al Facultății de Litere și lectoratele de limba franceză de la Sibiu, organizează o masă rotundă cu participare internațională, dedicată profesorilor de limba franceză.

Discuțiile vor avea loc în data de 11 mai 2021, începând cu ora 15, fiind reunite sub titlul: La ludification des cours de FLE.

First PageFast PrevPage: 62/103Fast NextLast Page
151606162636473103
Website-ul oficial de comunicare al Universitatii din Oradea

Online pe website

155 online users