Proiectele au fost iniţiate din convingerea că domeniul artelor, (în acest caz muzică și arte vizuale) este de mare importanţă în educaţia la nivel preuniversitar pentru formarea unei personalităţi complexe şi creative. Descoperirea şi înţelegerea acestor domenii duce nu doar la formarea unei culturi generale atât de necesară în afirmarea proprie în orice domeniu de activitate, dar şi la recunoaşterea posibilităţilor de dezvoltare a unei cariere pe direcţii noi, cum ar fi cazul industriilor culturale şi creative.

În învăţământul de masă, cunoştinţele şi abilităţile dobândite de către elevi în domeniul muzicii și al educatiei plastice sunt la nivel de cultură generală, nivel stabilit de programele şcolare şi de planurile cadru pentru învăţământul preuniversitar. Pentru a beneficia de o dezvoltare creativă şi holistică a personalităţii tinerilor cu înclinaţii artistice este binevenită desfăşurarea unor activităţi artistice extracurriculare. Universitatea din Oradea, Facultatea de Arte vine în întâmpinarea acestora prin aceste proiecte, dând şansa tinerilor elevi de a se familiariza cu cerinţele și specificul activităţilor universitare. Pe de altă parte cadrele didactice din învăţământul preuniversitar pot transmite tinerei generaţii cunoştinţele şi experienţa lor la catedră, conducând la îmbunătăţirea pregătirii viitorilor profesori.

Activitățile propuse au constat în ateliere deschise, o serie de întâlniri ale cadrelor didactice din mediul preuniversitar şi universitar precum şi a studenţilor şi elevilor, atât în spaţiile şcolilor generale / liceelor cuprinse în proiect, cât şi în spaţiile Facultăţii de Arte a Universităţii din Oradea. Au fost implicați un număr de 17 profesori din mediul preuniversitar de la 17 școli și licee din Oradea și din județul Bihor, 14 cadre didactice ale Facultății de Arte, 71 elevi și 22 studenți.

Rezultatele acestor întâlniri sunt concretízate în evenimentul găzduit de Biblioteca Universității din Oradea pe data de 29 mai 2017 de la ora 17.00, care cuprinde şi vernisajul unei expoziții cu lucrările realizate de către elevii participanți la proiect pe domeniul arte vizuale, precum și un concert coral susținut de cei care au participat pe domeniul muzică.

 

Decan,

Conf.univ.dr. Corina ANDOR

Image