Congresul cuprinde simpozioane, minisimpozioane, sesiuni de postere şi se adresează medicilor de laborator, biologilor, biochimiştilor, specialiştilor în biologia celulară şi moleculară, studenţilor, doctoranzilor şi postdoctoranzilor.

Tematica congresului este creşterea calităţii activităţii medicale în diagnosticul clinic, paraclinic şi de cercetare în domeniul biologiei celulare şi moleculare şi se urmăreşte actualizarea nivelului de cunoştinţe teoretice şi practice, crearea unor relaţii interdisciplinare între specialiştii din ţară şi din străinătate.

Deschiderea festivă va avea loc joi, 9 iunie 2016, ora 9.30 la Hotel Internaţional Băile Felix.

Programul manifestărilor

Decan,

Prof.univ.dr. Florian BODOG

Facultatea de Medicină şi Farmacie