Cei 10 studenţi implicaţi în proiect s-au reunit miercuri, 24 aprilie 2013, în Sala de Consiliu a Universităţii din Oradea pentru a descrie materialele realizate dar şi pentru a explica conducerii UO utilitatea şi strategia de mediatizare.

Prezentarea a fost deschisă de studentul Dan Zima, din partea AIESEC Oradea şi a fost continuată de studenţii străini. Echipa de proiect,  condusă de studentul Arnold Nilgesz, a lucrat pentru conceperea mai multor fluturaşi, afişe, broşuri, "Ghid de supravieţuire" pentru studenţii din anul I şi cei internaţionali, filme de promovare a instituţiei, a municipiului Oradea şi testimoniale din partea stundenţilor.

Prorectorul, conf.univ.dr. Simona Trip, responsabil cu managementul serviciilor studenţeşti şi sociale,  prezent la conferinţa de încheiere a proiectului, a felicitat echipa pentru activităţile desfăşurate mulţumindu-le totodată pentru munca voluntară pe care o depun pentru promovarea Universităţii din Oradea.

Materialele realizate de studenţi includ şi o strategie de promovare care cuprinde mai multe propuneri ale studenţilor pentru conducerea UO în vederea îmbunătăţirii serviciilor şi facilităţilor astfel încât toţi studenţii să beneficieze de condiţii de studiu optime. 

 

Biroul de Comunicare