Pentru studiile universitare de masterat se mai fac înscrieri la Facultatea de Arte, în perioada 28-29 iulie 2015, şi  la Facultatea de Teologie Ortodoxă “Episcop Dr. Vasile Coman”, azi 28 iulie 2015. Până luni, 27 iulie 2015, la masterat s-au înscris 1168 de candidaţi.

Perioada de confirmări pentru licenţă poate fi consultată aici http://www.uoradea.ro/display6780 şi pentru masterat aici http://www.uoradea.ro/display6779 .

Confirmarea constă în achitarea taxei de înmatriculare de 100 de lei, pentru înscrişii admişi pe loc bugetat. Candidaţii admisi pe loc cu taxă vor mai achita şi prima tranşă a taxei de şcolarizare pentru anul universitar 2015 – 2016. Taxele de şcolarizare pot fi consultate aici https://www.uoradea.ro/display7100 .

Taxa de înmatriculare poate fi achitată la casieria centrală a Universităţii din Oradea sau prin cont bancar la orice sucursală a Băncii Transilvania – RO71BTRL00501202782511XX, unde se va preciza numele insituţiei, numele şi prenumele candidatului declarat admis, codul numeric personal, facultatea, programul de studiu, an de studiu/an universitar, forma de învăţământ, categoria taxei. După plata taxei, candidaţii vor prezenta chitanţele la secretariatul facultăţii la care au fost admişi. 

 

Biroul de Comunicare

Nr.82 din 28.07.2015