Este motivul pentru care, la nivel european, se caută implementarea unui dialog intercultural pentru a se realiza o comunicare din ce în ce mai intensă, în special în acele regiuni unde nevoia este mai pregnantă.

Pornind de la această motivaţie, la Departamentul de Relaţii Internaţionale si Studii Europene al Facultaţii de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării se va desfaşura Conferinţa Internaţională The Image of the Other in the European Intercultural Dialogue (Imaginea Celuilalt în Dialogul Intercultural European) în cadrul Proiectului Jean Monnet, coordonat de lector universitar doctor Dana Pantea.

La conferinţă participa profesori, cercetători, specialişti in domeniul comunicării din străinătate Belgia, Grecia, Italia, Republica Kârgâstan, Republica Moldova, Portugalia, Slovacia, Ucraina, Ungaria, precum şi de la universităţi din ţară: Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, Universitatea de Vest din Timişoara şi Universitatea din Oradea.

Lucrările conferinţei se vor desfăşura în perioada 28-30 mai 2015, iar deschiderea va avea loc joi, 28 mai la ora 9.30 in Sala de Şedinţe a Consiliului de Administraţie, Pavilionul A, parter.

Cu ocazia acestui eveniment, Senatul Universităţii din Oradea a decis acordarea titlului de Doctor Honoris Causa Profesorului Geroges Contogeorgis, o personalitate importantă a vieţii academice şi politice din Grecia. În calitate de profesor, domnia sa a predat la universităţi de prestigiu din Italia, Germania, Franţa, Spania, Portugalia, Canada, Japonia, a fost rector al Universităţii Panteion din Atena, a coordonat mai multe programe Erasmus, timp de cincisprezece ani a fost expert al Comisiei Europene în probleme ale învaţământului universitar. A fost de asemenea ministru însărcinat cu comunicarea, purtător de cuvânt al guvernului elen.

Decernarea titlului va avea loc vineri, 29 mai la ora 10, în Aula de la Facultatea de Medicină şi Farmacie.

Dezbaterile din cadrul conferinţei, experienţa acumulată în urma materialelor prezentate şi a discuţiilor avute pe parcus vor reprezenta suportul necesar care să stea la baza unor noi modele de comunicare, de abordare interculturală a Celuilat atât la nivel academic, în afaceri cât şi în viaţa de zi cu zi.

 

Lector.univ.dr. Dana Pantea

Manager proiect Jean Monnet