Cu această ocazie, alţi 74 de studenţi din domeniile Calculatoare și Tehnologia Informației, Inginerie Electronică și Telecomunicaţii şi Inginerie Electrică, anii de studiu II şi III, vor putea beneficia de practică la firme importante din regiune. 

Dincolo de însuşirea unor abilități practice aplicate în domenii specifice, proiectul a reprezentat un punct de susţinere al studenţilor în demersul de angajare într-o organizaţie. În urma primului an de implementare un număr însemnat de studenți şi-a găsit un loc de muncă ca urmare a efectuării stagiului de practică în cadrul proiectului. 

Principalele rezultate atinse în primul an de implementare au fost următoarele:

126 de studenţi din domeniile Calculatoare și Tehnologia Informației, Inginerie Electronică și Telecomunicaţii şi Inginerie Electrică beneficiari ai serviciilor de consiliere în carieră şi susţinuţi în tranziţia de la şcoală la viaţa activă

21 de firme selectate în calitate de partener de pratică, în cadrul cărora studenţii au desfăşurat activitarea de practică în perioada iulie-august 2012

25 de tutori din cadrul firmelor partenere instruiţi în cadrul unui modul de formare şi instruire pentru activităţi de tutoriat şi lucru cu studenţii

posibilitatea de interacțiune online între factorii implicaţi în cadrul proiectului, studenţi, firme, cadre didactice prin intermediul platformei dedicate  http://practing.ro/recruiter/.

În cel de-al doilea an de implementare proiectul vizează selectarea a unui număr de minim 74 de studenţi din domeniile Calculatoare și Tehnologia Informației, Inginerie Electronică și Telecomunicaţii şi Inginerie Electrică care vor beneficia, prin intermediul activităţilor derulate în cadrul proiectului de următoarele avantaje:

posibilitatea de a efectua practica la firme importante din regiune, cu experienţă în domeniul lucrului cu studenţii, în specializarea aferentă domeniului de studiu şi a competențelor personale;

desfăşurarea activităţii de practică sub îndrumarea unor tutori specializaţi şi instruiţi, cu posibilitatea de monitorizare şi interacţiune on-line între factorii implicaţi (studenţi, facultate, firme) pe baza unei platforme dedicate;

servicii specializate de orientare şi consiliere profesională;

subvenţii pe durata derulării programului de practică

Proiectul a pus bazele realizării unui cadru de parteneriat între Universitatea din Oradea şi firme de profil din Oradea şi judeţul Bihor pentru desfăşurarea activităţii de practică a studenţilor din cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei. Activitatea desfaşurată în cadrul proiectului a creat premizele pentru integrarea calitativă şi performantă a studenţilor participanți în piaţa muncii prin lărgirea şi diversificarea de colaborări cu mediul economic şi prin promovarea şi dezvoltarea de parteneriate cu firme din domeniu.

Valoarea totală  a proiectului, 1.862.141,88 RON, este cofinanţată din Fondul Social European şi este derulat de Universitatea din Oradea în parteneriat cu SC Romarketing S.R.L. şi cu Camera de Comerţ şi Industrie Bihor. În prezent, proiectul PractING este în curs de derulare, aflându-se în cel de-al doilea an de implementare.

Beneficiile aduse studenţilor în urma participării în cadrul proiectului vor conduce la o mai bună inserţie ulterioară a acestora pe piaţa muncii precum şi la creşterea adaptabilităţii la cerinţele unui loc de muncă stabil.

Astfel, în contextul european al cerinţelor de dezvoltare mai eficientă a capitalului uman existent, încă de pe băncile şcolii, proiectul contribuie la dezvoltarea cunoştinţelor şi competenţelor practice necesare pentru realizarea unei cariere în domeniul ingineresc, asigurând o modalitate de creştere a competivităţii şi corelarea educaţiei cu piaţa muncii a viitorilor absolvenţi.

 

Informaţii suplimentare despre acest proiect pot fi obţinute accesând www.practing.ro

Persoana de contact: E-mail: cornelia.gyorodi@practing.ro

                                       Tel.: 0259408769; 0724212888