Câte locuri vor fi la admitere?

Senatul Universităţii din Oradea a aprobat repartizarea locurilor bugetate şi cu taxă pentru anul universitar 2015-2016. Astfel, pentru studii de licenţă numărul locurilor bugetate se ridică la 1589, iar al celor cu taxă la 4273. La studiile universitare de masterat au fost alocate 765 de locuri finanţate de la bugetul de stat, la care se adaugă 2805 locuri cu taxă.

 

Parcul dendrologic Gurahonţ, în coadministrare

Universitatea din Oradea renunţă la dreptul de administrare pe care îl are în prezent asupra Parcului dendrologic „Arboretum Sylva” din Gurahonţ, datorită imposibilităţii de a susţine în continuare finanţarea integrală a cheltuielilor pe care le presupune acest obiectiv care serveşte drept „laborator în domeniul biodiversităţii” pentru Facultatea de Protecţia Mediului şi Facultatea de Ştiinţe. Universitatea din Oradea este interesată de preluarea în cofolosinţă gratuită şi coadministrare în parteneriat cu Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” şi Universitatea de Vest din Timişoara.

 

Îşi schimbă denumirea

Senatul universitar a aprobat solicitarea Facultăţii de Construcţii şi Arhitectură de a-şi schimba denumirea în Facultatea de Construcţii, Cadastru şi Arhitectură. Pentru a oficializa acest lucru, se va întocmi documentația necesară pentru a solicita Guvernul  să emită o hotărâre privind Nomenclatorul structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul 2015-2016.

 

Sesiune de reexaminare

Legislativul universitar orădean a aprobat, la solicitarea Consiliul Facultăţii de Construcţii şi Arhitectură, o sesiune de reexaminare, în perioada 11-15 mai 2015, pentru studenţii din anul VI al programului de studii Arhitectură.

 

Specializare în lichidare

Programul de studii universitare de licenţă Geografia Mediului, gestionat de către Facultatea de Geografie, Turism şi Sport, va intra în lichidare începând cu anul universitar 2015-2016.

 

Înscrierea la rezidenţiat, prelungită

Înmatricularea cetăţenilor străini candidaţi la studii de rezidenţiat la Facultatea de Medicină şi Farmacie a fost prelungită cu o lună faţă de calendarul prevăzut în Metodologia privind admiterea şi şcolarizarea cetăţenilor străini. Înmatricularea se va face în perioada 1octombrie – 30 aprilie, având în vedere numărul mare de candidaţi pentru înscrierea la studii de rezidenţiat.

 

Universitatea din Oradea, în ADMATECH

Universitatea din Oradea este membru fondator al Asociaţiei ADMATECH, alături de alte 15 entităţi academice, institute de cercetări şi companii din sfera producţiei. Scopul asociaţiei este crearea unui pol de competitivitate şi competenţă la nivel regional în domeniul materialelor avansate, micro şi nanotehnologiilor, procedeelor şi produselor inovative, precum şi pentru facilitarea transferului tehnologic. Se are în vedere, între altele, constituirea unui centru de cercetare şi dezvoltare în domeniul materialelor micro şi nanotehnologiilor pentru parteneri industriali la nivel regional şi natural.

 

Consiliul departamentelor

Senatul a aprobat constituirea Consiliului Departamentelor Universităţii din Oradea. Noua structură, cu statut consultativ, vizează crearea unor mecanisme suplimentare de dialog şi implicarea directă în managementul academic al universităţii orădene a conducerii departamentelor, precum şi transferul de bune practici între departamente. Implicarea acestui organism în managementul academic se va realiza efectiv prin invitarea la şedinţele Senatului, respectiv ale Consiliului de Administraţie a câte unui reprezentant al conducerii Consiliului Departamentelor.

 

Comisia de Relaţii Interne şi Internaţionale a

Senatului Universităţii din Oradea

Prof.univ.dr. Lia Maria Pop