Această conferință de management al carierei este cea de-a zecea conferinţă din ciclul de 16, organizate în cadrul proiectului. Evenimentul va avea o durată estimată de trei ore. În debutul conferinţei studenţii vor primi mapele proiectului şi vor semna lista de prezenţă. În cele ce urmează, coordonatorul local grup ţintă, psiholog Maghiar Daniela va oferi informaţii suplimentare cu privire la proiect şi activităţile următoare. Coordonatorul local evenimente, psiholog Dana Bodea le va prezenta studenţilor activităţile opţionale din cadrul proiectului.

       Reprezentanta Gi Group, Mirela Dume, le va prezenta studenţilor ghidurile ce conţin informaţii cu privire la modul în care se redactează un CV cu impact, scrisoarea de intenţie, comportamentul adecvat în cadrul unui interviu. Tot acum vor afla mai multe detalii privitoare la activităţile de consiliere.

       Partea cea mai importantă şi mai interesantă a conferinţei este partea în care vor sosi invitaţii speciali. Aceştia sunt Rodica Chereji – inginer industria alimentara si Florian Pavel director APIA. Cei doi invitati le vor vorbi studenţilor despre meseria pe care o practică şi despre provocările pe care le întâlnesc în domeniul lor de activitate.

     La această întâlnire vor participa toţi membrii echipei de implementare a proiectului de la Universitatea din Oradea: prorector conf.univ.dr. Trip Simona - coordonator activităţi partener, prof.univ.dr. Filip Sanda - asistent coordonator activităţi partener, ec. Costinaş Daniela - expert financiar, conf.univ.dr. Toderaş Monica - coordonatorul local vizite la companii, psiholog Maghiar Daniela - coordonator local grup ţintă, psiholog Judea Adela - expert informare şi publicitate, psiholog Bodea Dana - coordonator local evenimente.

 

 

                                                                       Realizat de psiholog Judea Adela

                                                                         Expert Informare şi Publicitate