Pe agenda Senatului Universității din Oradea Comisii de concurs

pentru ocuparea unor posturi didactice 

               În prima sa ședință din 2015, Senatul Universității din Oradea a dezbătut și aprobat componența comisiilor de concurs pentru ocuparea unor posturi didactice, precum și a unor comisii pentru finalizarea studiilor la unele specializări. Din ”pachetul” de probleme aflate pe ordinea de zi, în grupajul alăturat inserăm câteva informații de interes mai larg.               

               Conducător de doctorat în filologie 

                Senatul universitar a aprobat afilierea prof.univ.dr. Florin Ioan Cioban la Școala doctorală Filologie din cadrul Universității din Oradea. Universitarul orădean a obținut în prealabil Atestatul de recunoaștere a calității de conducător de doctorat în România și Diploma de abilitare eliberată de Universitatea Eotvos Lorand din Budapesta. Florin Ioan Cioban este titular la Facultatea de Litere din cadrul universității orădene. 

               A treia sesiune de examene de finalizare a studiilor 

               Membrii Senatului universitar au aprobat în ședința de luni o solicitare expresă a Facultății de Inginerie Managerială și Tehnologică de a organiza în februarie 2015 o a treia sesiune de finalizare a studiilor pentru absolvenții programelor pe care le gestionează. Aprobarea forului universitar este în acord cu prevederile legislative și alte reglementări în materie. 

               Fără vacanță de Paști 

               Senatul universitar a aprobat structura anului universitar 2015-2016 și programarea concediului de odihnă pentru cadrele didactice în 2015. Ca și în anii precedenți, structura anului de învățământ superior nu include perioadă de vacanță de Sfintele Paști, fiind liberă doar cea de-a doua zi de praznic, acordată oficial, conform Codului Muncii. 

 

Comisia de Relaţii Interne şi Internaţionale a

Senatului Universităţii din Oradea

Prof.univ.dr. Lia Maria Pop

BC Nr. 2 din 15.01.2015