Această conferinţă de management al carierei este cea de a şaptea conferinţă din ciclul de 16, organizate în cadrul proiectului. Evenimentul va avea o durată estimată de trei ore. La începutul conferinţei studenţii vor primi mapele proiectului şi vor semna lista de prezenţă. În cele ce urmează, coordonatorul local grup ţintă, psiholog Maghiar Daniela va oferi informaţii suplimentare cu privire la proiect şi activităţile următoare. Coordonatorul local evenimente, psiholog Dana Bodea le va prezenta studenţilor activităţile opţionale din cadrul proiectului.

Reprezentanta Gi Group, Mirela Dume, le va prezenta studenţilor ghidurile ce conţin informaţii cu privire la modul în care se redactează un CV cu impact, scrisoarea de intenţie, comportamentul adecvat în cadrul unui interviu. De asemenea, vor afla mai multe detalii privitoare la activităţile de consiliere.

Partea cea mai importantă şi mai interesantă a conferinţei pentru studenţi este partea în care va sosi invitatul special. Acest invitat este medicul stomatolog Siladi Gabriel. Invitatul îi va ajuta să descopere pe studenţi mai multe informaţii din tainele medicinei si a tehnicii dentare. Studenţii vor afla cât de importantă este colaborarea şi a comunicare dintre specialiştii care lucrează în acelaşi domeniu, La final invitatul şi memmvrii echipei vor răspunde întrebărilor adresate de către studenţi şi vor interacţiona cu aceştia.

La această întâlnire vor participa toţi membrii echipei de implementare a proiectului de la Universitatea din Oradea: prorector conf.univ.dr. Trip Simona - coordonator activităţi partener , prof.univ.dr. Filip Sanda - asistent coordonator activităţi partener, ec Costinaş Daniela- Expert financiar, conf univ dr Toderas Monica, coordonatorul local vizite la companii psiholog Maghiar Daniela - coordonator local grup tintă, psiholog Judea Adela - expert informare si publicitate, psiholog Bodea Dana - coordonator local evenimente.                                                

 

Realizat de psiholog Judea Adela

Expert Informare şi Publicitate