Reunit în şedinţă ordinară, Senatul Universităţii din Oradea a fost consultat luni cu privire la desemnarea noului prorector pentru managementul cercetării şi relaţiile internaţionale. Membrii Senatului universitar au analizat şi aprobat apoi un pachet de regulamente şi proceduri privind achiziţiile publice, contractele de cercetare, managementul paginilor web ale instituţiei şi ale structurilor sale, organigrama şi funcţionarea Biroului de Audit Public Intern, a Biroului de Prevenire şi Stingere a Incendiilor – Protecţia Muncii, desfăşurarea activităţii în cadrul fondului cinegetic Pietroasa ş.a. Totodată, legislativul universitar a examinat solicitarea de adoptare a unei Hotărâri de Guvern pentru închirierea unor spaţii aflate în administrarea Universităţii din Oradea, situaţia financiară la finele a trei trimestre din 2014, a aprobat afilierea unor cadre didactice la şcoli doctorale din universitate, organigrame şi normative pentru unele entităţi din instituţie, o seamă de posturi scoase la concurs pentru diverse categorii de personal didactic auxiliar şi nedidactic, precum şi rezultatele unor alegeri parţiale în consiliile unor facultăţi şi comisii ale Senatului.

În grupajul alăturat, sunt detaliate câteva ştiri de interes mai larg. 

Noul prorector – prof.univ.dr. Eugen Macocean

Noul prorector al Universităţii din Oradea pentru managementul cercetării şi relaţiile internaţionale este prof.univ.dr. Eugen Victor Macocean, de la Facultatea de Ştiinţe. În prezentarea pe care i-a făcut-o în şedinţa de luni a Senatului universitar, rectorul Constantin Bungău a apreciat activitatea ştiinţifică deosebită a noului prorector (10 cărţi cu caracter didactic, 22 articole ISI, participarea la proiecte naţionale şi internaţionale ş.a.), precum şi experienţa sa managerială în calitate de director al Departamentului de Fizică. Între priorităţile pe care şi le va asuma, noul prorector a menţionat finalizarea bazei de date privind rezultatele cercetării ştiinţifice la nivel de universitate, resuscitarea editurii instituţiei, amplificarea colaborării cu universităţi din străinătate. Numirea noului prorector survine în urma demisiei din această funcţie a prof.univ.dr. Sorin Şipoş, a cărui activitate a fost apreciată în acelaşi cadru academic de către rectorul Constantin Bungău. 

Venituri suplimentare din închirieri de spaţii 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Oradea  a cerut aprobarea Senatului pentru a solicita emiterea unui act normativ de către Guvernul României menit să permită închirierea a mici părți din unele spaţii aflate în proprietatea publică a Statului Român şi administrarea instituţiei de învăţământ superior orădene. Acestea se află în ansamblurile în care îşi desfăşoară activitatea Facultatea de Construcţii şi Arhitectură, Facultatea de Protecţia Mediului, Facultatea de Medicină şi Farmacie (spaţii din strada Nicolae Jiga nr. 29), Universitatea din Oradea (spaţii din campusurile A şi B, Baza Didactică din Carei, Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare Pomicolă din Oradea – Fermele 6 şi 10. Universitatea din Oradea apreciază că prin închirierea acestor spaţii vor spori veniturile proprii şi, pe această bază, ar putea susţine mai consistent cheltuielile cu lucrările de întreţinere şi reparaţii reclamate de patrimoniul imobiliar de care dispune. 

NOI CONDUCĂTORI DE DOCTORAT 

Senatul Universităţii din Oradea a aprobat în şedinţa sa de luni cererile de afiliere la instituţia organizatoare a studiilor universitare de doctorat ale prof.univ.dr. Dorina Camelia Ilieş şi prof.univ.dr. Ovidiu Răzvan Gaceu pentru domeniul Geografie, respectiv prof.univ.dr.ing. Tiberiu Vesselenyi în domeniul Inginerie industrială. Cele trei cadre didactice au susţinut şi promovat cu rezultate deosebite examenul de abilitare, întrunind şi avizul şcolilor doctorale şi pe cel al Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat.

 

Comisia de Relaţii Interne şi Internaţionale de pe lângă

Senatul Universităţii din Oradea

   Prof.univ.dr. Lia Maria Pop

BC Nr. 140 din 27.11.2014