Au prezentat cuvinte de salut şi mesaje de felicitare la acest moment aniversar pentru istoricii orădeni prof. univ. dr. Constantin BUNGĂU, Rectorul Universităţii din Oradea, prof. univ. dr. Sorin CURILĂ, Preşedintele Senatului Universităţii din Oradea, prof. univ. dr. Ioan HORGA, Decanul Facultăţii de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării, Claudia TIMOFTE din partea Prefecturii Judeţului Bihor, Cornel POPA, Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor, Ovidiu MUREŞAN, viceprimar al municipiului Oradea, Adrian RUS, reprezentant al Episcopiei Ortodoxe Oradea şi Nicolae-Ioan AVRAM, Inspector Şcolar General Bihor.

Toate intervenţiile au reamintit auditoriului principalele evenimente care au condus la reapariţia specializării Istorie-Geografie în cadrul Universităţii din Oradea (primăvara anului 1990). Este vorba despre un proiect frumos la care au trudit cinci generaţii de istorici, cu rezultate ştiinţifice recunoscute în plan naţional şi chiar în plan internaţional. Luările de cuvânt au conţinut şi mesaje de apreciere şi de felicitare faţă de profesorii seniori – istorici şi geografi – care au contribuit la înfiinţarea şi dezvoltarea învăţământului istoric şi geografic superior la Oradea: Prof. univ. dr. Sever Dumitraşcu, prof. univ. dr. Mihai Drecin, Prof. univ. dr. VIOREL FAUR, Lector univ. dr. ILEANA ŞUTA   Prof. univ. dr. PAVEL TEODOR, Prof. univ. dr. IOAN GODEA, Prof. univ. dr. PETRU BONA, Prof. univ. dr. GRIGOR POP, Prof. univ. dr. GHEORGHE MĂHĂRA, Prof. univ. dr. NICOLAE JOSAN, Prof. univ. dr. FLORIAN BENŢE.

Lect. univ. dr. Florin Sfrengeu a prezentat un scurt istoric al învăţământului istoric orădean.

Începând cu anul universitar 1964-1965, în cadrul Institutului Pedagogic de 3 ani, ia fiinţă Facultatea de Istorie - Geografie. Din 1973, Facultatea de Istorie - Geografie s-a transformat în Secţia de Istorie-Geografie a Facultăţii de Învăţământ Pedagogic Oradea, iar în 1979 s-a încheiat şcolarizarea ultimei promoţii de studenţi la cursurile de zi, ca urmare a reorganizării învăţământului din 1977.

Din anul 1990, după înfiinţarea Universităţii Tehnice din Oradea, s-a reluat „istoria” secţiei de Istorie-Geografie în cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe, până în anul 1995.

În intervalul 1995-1999, secţia a fost încadrată Facultăţii de Litere şi Ştiinţe Socio-Umane, iar în perioada 1999-2002 a funcţionat în cadrul Facultăţii de  Ştiinţe Socio-Umane.

Printr-o hotărâre de Senat, începând cu luna mai a anului 2002, a luat fiinţă Facultatea de Istorie - Geografie, desprinsă din Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, funcţionând într-un cadru legal, conform HG 410/13.05.2002 şi publicată în Monitorul Oficial  din 13.05.2002, iar din 28.06.2007, prin HG nr. 676, denumirea facultăţii s-a modificat în Istorie, Geografie şi Relaţii Internaţionale. În urma reorganizărilor solicitate de actuala Lege a învăţământului, facultatea şi-a schimbat din nou denumirea, ea devenind Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării. Noua denumire a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 697 din 1 octombrie 2011.

Rădăcinile actualului Departament de Istorie trebuie căutate în fosta Catedră de Istorie a Institutului  Pedagogic de 3 ani din Oradea, înfiinţată în 1965, la numai un an de la debutul Facultăţii de Istorie-Geografie (1964). Ea a funcţionat până în 1977 când, prin reorganizarea învăţământului superior al vremii, specializarea Istorie-Geografie intră în lichidare, încetându-şi activitatea în 1979. În fruntea Catedrei, în cei 12 ani ai existenţei sale, s-au perindat istoricii Hadrian Daicoviciu (1965-1966), Margareta Danciu (1966-1971) şi geograful Ignatie O. Berindei (1971-1977).

După înfiinţarea Universităţii (mai 1990), din anul universitar 1990/1991 reapar specializările tradiţionale ale anilor ’60-’70, ca şi altele noi, organizate în facultăţi compozite ca structură. Specializarea Istorie-Geografie a făcut parte din Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, pentru ca, din 2002 să se constituie într-o facultate de sine stătătoare. Catedra de Istorie se organizează independent în anul 1998, pentru ca prin Hotărârea nr. 12825/30.09.2003 a Biroului Senatului Universităţii să fie transformată în Departament, urmând să conducă activitatea didactică de profil la nivelul întregii Universităţi. Directori ai Departamentului: prof. univ. dr. Sever DUMITRAŞCU (1998-martie 2004), prof. univ. dr. Mihai D. DRECIN (din martie 2004 – martie 2008),  prof. univ. dr. Antonio FAUR (martie 2008-octombrie 2011),  prof. univ. dr. Sorin ŞIPOŞ (octombrie 2011- mai 2012), conf. univ. dr. Gabriel MOISA (iunie-iulie 2012 - interimar) şi lect. univ. dr. Florin SFRENGEU (din iulie 2012).

Specializarea Istorie este acreditată, potrivit Hotărârii de Guvern nr. 676 din 28.06.2007, în temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, ale art. 5, alin. (3) din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2005 privind organizarea asigurării calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificări ulterioare. În cadrul ei funcţionează un program de studii universitare de masterat cu denumirea Istoria vestului românesc, care este, de asemenea, acreditat prin Ordinul Ministrului Educaţiei nr. 4644 din 30.06. 2008.

În anul 2011 facultatea şi-a schimbat structura prin înglobarea specializărilor Ştiinţe politice şi Ştiinţele comunicării, noua structură universitară şi denumirea (Facultatea de Istorie,  Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării) fiind aprobate şi publicate în Monitorul Oficial al României nr. 697 din 1 octombrie 2011.

În prezent, din structura facultăţii fac parte trei departamente: Departamentul de Istorie (DI); Studii Europene şi Relaţii Internaţionale (RISE), Ştiinţe politice şi Ştiinţele comunicării (ŞPŞC).

Au urmat intervenţiile profesorilor seniori – istorici şi geografi (prof. univ. dr. Sever Dumitraşcu, Prof. univ. dr. Mihai Drecin, Prof. univ. dr. Viorel FAUR, prof. univ. dr. Ioan GODEA, prof. univ. dr. Nicolae JOSAN şi prof. univ. dr. Florian BENŢE.) – care au rememorat vremurile anterioare când a început să prindă contur un proiect pedagogic şi ştiinţific de istorie şi geografie la graniţa de vest a ţării.

În partea a doua  a manifestării s-au acordat diplome aniversare dascălilor orădeni, foştilor rectori şi decani, tuturor facultăţilor din cadrul Universităţii orădene şi colaboratorilor şi partenerilor din ţară şi străinătate, cu prilejul aniversării celor 50 de ani de învăţământ istoric la Oradea.

De asemenea, au fost trimise - pe adresa Departamentului de Istorie - mesaje de felicitare din partea unor numeroase instituţii de învăţământ superior din ţară şi străinătate şi de la alte instituţii de cercetare partenere: Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca (prin rectorul Acad. Ioan Aurel Pop şi prof. univ. dr. Ovidiu Ghitta, Decanul Facultăţii de Istorie şi Filozofie), Universitatea degli Studii di Padova (mesaj prof. univ. dr. Dan Cepraga, Departamentul de Studii Lingvistice), Universitatea „Petru Maior” din Tg. Mureş (mesaj prof. univ. dr. Cornel Sigmirean, Facultatea de Ştiinţe şi Litere), Universitatea de Stat din Republica Moldova (mesaj conf. univ. dr. Ion Gumelnîi, Facultatea de Istorie şi Filozofie), Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (mesaj prof. univ. dr. Gh. Cliveti, Facultatea de Istorie), Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (mesaj prof. univ. dr. Iacob Mârza, Facultatea de Istorie şi Filologie), Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (mesaj conf. univ. dr. Vasile Ciobanu, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane), Universitatea din Craiova (mesaj prof. univ. dr. Sorin Liviu Damean, Facultatea de Ştiinţe Sociale), Institutul de istorie „George Bariţiu” al Academiei Române - filiala Cluj-Napoca (mesaj Acad. prof. univ. dr. Nicolae Edroiu, directorul institutului), Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” al Academiei Române – filiala Iaşi (mesaj prof. univ. dr. Gh. Cliveti, directorul institutului), Universitatea din Miskolc (mesaj prof. univ. dr. Éva Gyulai, Facultatea de Arte, Institutul de Istorie) etc.

După-amiaza, începând cu orele 15.00, s-a desfăşurat Conferinţa internaţională Istorie, memorie şi martiraj, lucrările ştiinţifice fiind repartizate în patru secţiuni distincte: Arheologie şi Istorie veche, Istorie medievală. Memorie şi martiraj, Istorie modernă şi contemporană şi Istorie contemporană, personalităţi, învăţământ.

Lucrările ştiinţifice prezentate au reuşit să se plaseze sub auspiciile tripticului: istorie, memorie, martiraj, MEMORIA UMANITĂŢII reprezentând factorul determinant al reconstituirii istorice, mai ales că anul 2014 este prin excelenţă unul în care ideea de martiraj, construită acum în jurul personalităţii domnitorului martir Constantin Brâncoveanu, apare din ce în ce mai frecvent în scrierile istorice contemporane. Ca urmare, principalele secţiuni ale conferinţei s-au grupat în jurul acestor idei reconstitutive. Concluzia centrală la care au ajuns specialiştii, în urma acestei dezbateri ştiinţifice, a fost dominată de ideea că plecând de la memoria individuală şi de la cea colectivă se poate ajunge la o bună refacere a traseelor umane de-a lungul timpului.