În cadrul manifestării vor fi prezentate lucrări ştiinţifice şi de creaţie realizate de studenţi şi totodată vor fi prezentate lucrări deosebite de reabilitare a clădirilor de patrimoniu în curs de derulare în oraşul Oradea şi Timişoara, prezentate de studenţi, cadre didactice şi specialişti în domeniu.