S-au prezentat 40 de absolvenţi. Mediile finale au fost între 6 şi 8,90 şi gradul de promovabilitate a fost de 100%.

Proiectele care au obţinut cela mai mari note sunt:

1. „Centru al identităţii slovacilor din Bihor” absolvent Blajec Ioana nota 8,90

2. „Penitenciar cu regim de maximă siguranţă în Oradea” absolvent Peredercu Adrian nota 8,71

3. „Academie culinară în Oradea” absolvent Indrie Marius nota 8,25

3. „Reactor urban. Nexus cultural şi planetarium” absolvent Zsak Ivett Greta nota 8,25

3. „Centru de tip familial pentru copii abandonaţi” absolvent Huszar Norbert nota 8,25

În urma discuţiilor de la Oradea avute între delegaţiile celor două Universităţi, conduse de rector prof. dr. arh. Zeno Bogdănescu (Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”), respectiv rector prof. dr. ing. Constantin Bungău, s-a convenit ca în viitor, pe lângă examenul de diplomă, colaborarea între cele două universităţi să mai cuprindă şi:

  1. compatibilizarea planurilor de învăţământ şi schimburi de cadre didactice;
  2. elaborarea unor proiecte comune cu grupe mixte de cadre didactice şi studenţi;
  3. participarea la practici studenţeşti comune;
  4. organizarea de sesiuni şi concursuri studenţeşti pe teme de arhitectură;
  5. alte activităţi comune, specifice programelor de arhitectură.

Biroul de Comunicare

Nr. 111 din 15.10.2014