Lectorii acestor cursuri sunt experţi în domeniul Managementului proiectelor, atât teoreticieni cât şi practicieni din Oradea cu experiență în elaborarea şi implementarea proiectelor.

Cursurile vor fi organizate în timpul săptămânii: orele 16:00 – 21:00 în perioada 01.10.2014 - 10.12.2014.

Taxa de participare la acest curs este de: 900 de RON  care include:

  • 100 de ore teorie, aplicații practice și ateliere, distribuite pe cinci module care acoperă tematica: Conceperea proiectelor – 25 de ore, Managementul proiectelor - 20 de ore, Gestiunea financiară a proiectelor – 20 de ore, Dezvoltare durabilă– 20 de ore, Elaborarea proiectului final – 15 ore,
  • Materiale didactice pentru modulele parcurse

Înscrierile la curs se pot face în  perioada 23.09.2014-26.09.2014 zilnic între orele 09:00 și 15:00 la Universitatea din Oradea – Facultatea de Științe Economice, Corpul F – sala F203. Candidații vor depune un dosar de candidatură cuprinzând următoarele documente:

  • Cerere de înscriere
  • Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată sau adeverinţă care menţionează durata de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma de licenţă (în cazul absolvenţilor care au susţinut examen de licenţă în anul 2014);
  • Foaia matricolă/suplimentul la diplomă, în original sau copie legalizată;
  • Certificatul de naştere în copie legalizată;
  • Certificat de căsătorie în copie legalizată, dacă este cazul;
  • Carte de identitate sau paşaport (original pentru conformitate) şi copie;
  • Curriculum Vitae;
  • 3 fotografii tip buletin. 

 

Vă aşteptăm cu drag!

Conf. univ. dr. Maria - Madela Abrudan

Coordonator program

Pentru informaţii suplimentare:

Cercetător. Tomina Săveanu,

tel.: 0259-408798

e-mail: tsaveanu@uoradea.ro

 

Biroul de Comunicare, nr.97 din 22.09.2014