În deschidere au luat cuvântul Igor Șarov, vice-ministru al Culturii în Republica Moldova, Valeriu Matei, academician și director al Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu”, filiala Chișinău, Sorin Șipoș, prorector al Universității din Oradea, Aurelia Hanganu, secretar științific general al Academiei de Științe a Moldovei, precum și Ion Gumenâi, decanul Facultății de Istorie și Filosofie a Universității de Stat Moldova.

Deschiderea oficială a fost urmată de două prelegeri, cea dintâi aparținând profesorului universitar Sorin Șipoș, intitulată Călători străini în spațiul românesc și simbolistica frontierei (1700-1810), iar a doua academicianului Valeriu Matei – Republica Moldova și Uniunea Europeană. Relații paradoxale și realizări.

Prima parte a zilei s-a încheiat cu prezentarea de către doamna Silvia Corlățeanu, conferențiar cercetător la Institutul de Istorie al Academiei de Științe a Moldovei, a volumului colectiv Categorie europee. Rappresentazioni Storiche e Letterarie del ‘Politico’, coordonat de Sorin Șipoș, Federico Donatiello, Dan Octavian Cepraga și Aurel Chiriac.

Simpozionul a continuat în 22 iulie la Universitatea de Stat din Moldova cu o masă rotundă în cadrul căreia au fost discutate noile direcții de cercetare interdisciplinară și metodele specifice, subliniindu-se importanța realizării unor studii comparative, valorizând și contribuțiile unor domenii conexe istoriei, precum geografia, lingvistica, psihologia socială, etc. Au susținut prelegeri: lect. univ dr. Florin Sfrengeu – Tradiția istorică și rezultatele cercetărilor arheologice privind fortificația de pământ de la Biharea, conf. univ. dr. Emil Dragnev – Între istorie și religie, drd. Federico Donatiello – Prospettive europee della traduzione letteraria: Tudor Arghezi tradotto da Salvatore Quasimodo și prof. univ. dr. Dan Cepraga – De la latină la limbile romanice: <submerged Latin> și originea limbii române la frontiera orientală a latinității.

În a doua jumătate a zilei prof. univ. dr. hab. Ion Eremia, prof univ. dr. Aurel Chiriac și prof. univ. dr. Sorin Șipoș au prezentat volumul Seminatores in artium liberalium agro studia in honorem et memoriam Barbu Ștefănescu, coordonatori: Aurel Chiriac, Sorin Șipoș, Cluj-Napoca, 2014.

În 23 iulie lucrările simpozionului s-au desfășurat la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău, debutând cu prelegerea Istoria și istoriografia. O perspectivă actuală, a domnului conf. univ. dr. Gabriel Moisa și cu prezentarea de către prof. univ. dr. hab. Ion Șișcanu a cărții Statutul istoriei și istoricului în contemporaneitate, coordonatori: Gabriel Moisa, Sorin Șipoș, Igor Șarov, Cluj-Napoca, 2013.

Au urmat alte două prezentări de carte, de această dată, aparținându-le cadrelor universitare din Moldova, este vorba despre Relațiile externe ale Țării Moldovei în documente și materiale (1360-1858), Editor: Ion Eremia, CEP USM, Chișinău, 2013 și Ion Gumenâi, Comunitățile romano-catolice, protestante și lipovenești din Basarabia în secolul al XIX-lea, Institutul de Studii Enciclopedice, Chișinău, 2013. Despre cele două studii au vorbit Teodor Candu, conferențiar cercetător, doctor în istorie de la Institutul de Istorie AȘM și Virgil Pâslariuc, conf. univ. dr. de la Universitatea de Stat din Moldova.

Simpozionul s-a încheiat în 24 iulie cu o vizită de studiu la complexele istorico-religioase Suruceni, Căpriana și Hâncu.