Obiectivele urmărite au fost: dezvoltarea abilităţilor de modelare 3D şi 2D utilizând Solid Edge; dezvoltarea abilităţilor de simulare a funcţionării sistemelor tehnice utilizând Solid Edge; dezvoltarea abilităţilor de utilizare a modulelor de tip CAE (Computer Aided Engineering) din Solid Edge.

Au fost desfăşurate activităţi cum ar fi: modelare 3D utilizând Solid Edge; modelare 2D utilizând Solid Edge; simularea funcţionării sistemelor tehnice utilizând Solid Edge; utilizarea modulului de tip CAE din cadrul Solid Edge.

Activitatea cercului din anul universitar 2013/2014 s-a finalizat printr- un Concurs de proiectare utilizând SOLID EDGE. Concursul s-a desfăşurat sub auspiciile SESIUNII DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI ”IMT Oradea” - 2014.

Tematica concursului a fost stabilită împreună cu SC COMAU ROMÂNIA. Juriul concursului a fost format din: ing. Florea Gheorghe (COMAU ROMÂNIA) prof. dr. ing. Blaga Florin, prof. dr. ing. Pele Alexandru - Viorel, conf. dr. ing. Stănăşel Iulian, conf. dr. ing. Buidoş Traian, cadre didactice de la Universitatea din Oradea.

În cadrul festivităţii de premiere, care s-a desfăşurat luni, 23 iunie 2014, în Sala de Conferinţe a Bibliotecii universitare, au fost acordate următoarele premii: pentru Locul I, studentului Indre Claudiu - Ioan, anul II/ TCM; pentru Locul II, studentului Cirtea Sergiu - Andrei, anul II/ TCM; pentru Locul III, studentului Pop Bogdan - Daniel, anul II/ TCM; pentru Menţiune I, studentului Deák Zsolt, anul II/ TCM; pentru Menţiune II, studentului Şerb Doru - Constantin, anul II/ TCM. Toţi participanţii la concurs au primit Diplome de Participare şi premii oferite de SC COMAU ROMÂNIA.