Responsabilii cu acest eveniment în cadrul Universităţii din Oradea sunt:

- Conf.univ.dr. Daniela Zăpodeanu (tel. 0740133142, e-mail dzapodeanu@uoradea.ro);

- Şef Birou Comunicare Olimpia Popoviciu (tel. 0259408431, e-mail biroucomunicare@uoradea.ro).

În această săptămână sunt prevăzute vizite la facultăţile din cadrul Universităţii din Oradea programate în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor şi organizate prin intermediul persoanelor responsabile desemnate de universitate (a se vedea tabelul ataşat cuprinzând responsabilii pe facultăţi).