Desfăşurată în parteneriat cu Institutul de Studii Euroregionale Oradea-Debrecen, Asociaţia Română de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene şi Asociaţia Studenţilor de la Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, simularea procedurilor ONU se va axa pe Conflictul din Ucraina unde vor participa 15 studenţi din partea specializărilor de relaţii internaţionale şi studii europene şi studii de securitate din toţi cei trei ani de studiu. Fiecare student va reprezenta câte un stat membru permanent sau nepermanent al Consiliului de Securitate al ONU.

În deschidere vor adresa alocuţiuni de bun-venit prorectorul Universităţii din Oradea, prof.univ.dr. Sorin Şipoş, decanul Facultăţii de Istorie, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, Ştiinţe Politice şi Ştiinţe ale Comunicării, prof.univ.dr. Ioan Horga, directorul departamentului de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, conf.univ.dr. Mircea Brie, şi coordonatorul acţiunii, asist.univ.dr. Constantin Ţoca.

După deschiderea oficială vor debuta lucrările procedurilor Consiliului de Securitate al ONU cu prezentarea punctului de vedere al fiecărui stat membru, urmată de dezbateri şi discuţii despre rezolvarea conflictului din Ucraina, încheindu-se cu întocmirea unei rezoluţii care va fi supusă la vot.

Întâlnirea se desfăşoară cu scopul de a-i familiariza pe studenţi în domeniul diplomaţiei şi relaţiilor internaţionale şi de a le dezvolta capacitatea de comunicare, interacţionare şi gândire activă. Studenţii participanţi vor putea deprinde abilitatea negocierii, un element esenţial pentru oricine îşi doreşte să urmeze o carieră în diplomaţie. În plus, întâlnirea are scopul de a dezvolta capacitatea studenţilor de ascultare, analiză şi interpretare.

Simulările „Model ONU” sunt organizate la nivel internaţional de unele dintre cele mai prestigioase instituţii de învăţământ sau ONG-uri, beneficiind în ultimii ani de o popularitate sporită printre studenţii, masteranzii şi doctoranzii care doresc să activeze în domeniul diplomaţiei şi relaţiilor internaţionale, deoarece constituie un important exerciţiu revelator de comunicare diplomatică şi negociere.

 

B.C. NR. 61 din 28.05.2014