SALA ”BARBU ȘTEFĂNESCU”

În unanimitate, membrii Senatului Universităţii din Oradea au decis ca o sală consacrată activităților didactice din patrimoniul Facultății de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării să poarte – în semn de aducere aminte – numele regretatului istoric și universitar Barbu Ștefănescu, fost prorector al instituției de învățământ superior orădene, trecut în neființă, în plină putere creatoare, anul trecut.

 

UNIVERSITATEA, ÎN PERSPECTIVA 2014-2020

Senatul Universităţii din Oradea a aprobat Planul strategic de dezvoltare a instituției în perioada 2014-2020. Obiectivele acestuia sunt: menținerea celui mai înalt calificativ din punct de vedere al calității învățământului superior; creșterea eficienței și a competitivității procesului de formare profesională; adaptarea ofertei educaționale la dinamica mediului socio-economic; modernizarea structurală și funcțională pentru amplificarea potențialului formativ al instituției; orientarea cercetării științifice spre domeniile declarate prioritare în strategia națională de cercetare – dezvoltare; configurarea Universității ca un pol de excelență în relația cu mediul economic, social, prin implicarea în viața comunității. Toate direcțiile strategice sunt detaliate în obiective concrete, specifice fiecărui sector de activitate.

  

NOI PROGRAME DE STUDIU

Membrii Senatului Universităţii din Oradea au aprobat înființarea a noi programe de studii. Astfel, pentru ciclul de licență, Facultatea de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării propun o specializare de Comunicare și relații publice, în vreme ce Facultatea de Inginerie Energetică și Management Industrial, Departamentul de Inginerie și Management Industrial în Textile și Pielărie solicită organizarea de sine stătătoare, pentru a putea crește capacitatea de școlarizare, a programului de studii Tehnologia tricotajelor și confecțiilor, axat numai pe inginerie, spre deosebire de Inginerie economică industrială, cu care coabita, unde curricula include și discipline economice și juridice. La nivelul studiilor masterale, Departamentul de Finanțe – Contabilitate din cadrul Facultății de Științe Economice va gestiona două noi programe, forma de învățământ cu frecvență: Analiză financiară și restructurare economică (domeniul Contabilitate), respective Finanțarea și gestiunea proiectelor prin fonduri europene (domeniul Finanțe).

 

DOCTOR HONORIS CAUSA

Senatul Universităţii din Oradea a aprobat decernarea titlului de Doctor Honoris Causa pentru trei universitari de la instituții partenere din străinătate: prof.univ.dr. Maria Manuela de Bastos Tavares Ribeiro (Universitatea din Coimbra, Portugalia), domeniul Relații Internaționale; prof.univ.dr. Jan Wendt (Universitatea din Gdansk, Polonia), domeniul Geografie; prof.univ.dr. Daniel Corteix (Universitatea din Clermont – Ferrand, Franța), domeniul Educație fizică și Sport.

 

NOI MEDICI ȘEFI DE SECȚIE

La propunerea Facultății de Medicină și Farmacie, Senatul Universității din Oradea a aprobat numirea a noi șefi de secție la Spitalul Clinic CF Oradea: dr. Gabriel Dan Sirca, şef de lucrări, medic primar medicină internă, șef la Secţia Clinică de Medicină Internă; dr. Sorina Emilia Magheru, asistent universitar, medic primar cardiolog, șef Secţia Clinică de Cardiologie; dr.Gelu Cristian Vrabie, medic primar chirurg, șef Secția Clinică de Chirurgie Generală. Dr. Ovidiu Pop, șef de lucrări, va îndeplini funcția de șef al Serviciului de Anatomie Patologică la Spitalul Clinic Municipal ”Dr. Gavril Curteanu”.

 

Prof.univ.dr. Lia Pop,

                 Preşedintele Comisiei Relaţii Interne şi Internaţionale

                     a Senatului Universităţii din Oradea

 

B.C. nr.21/05.03.2014