Afișele realizate de Muzeul Literaturii Române cu ocazia anului omagial 1989, declarat de UNESCO Anul Internațional Eminescu, parcurg cele mai importante momente din viața și opera marelui poet român.

Expoziția va fi organizată de către şef Birou Periodice Călina Maghiar și bibliotecar Rozalia Barta. Evocarea personalității poetului național va fi facută de către lect.univ.dr. Magdalena Indrieș, din partea Facultății de Litere.


                                                                                                 şef Birou Periodice, Călina Maghiar
BC Nr. 1 din 14.01.2014