În ce priveşte lucrările publicate, menţionăm că profesorul Dan Drosu Șaguna a publicat peste 69 de studii și articole publicate în reviste de specialitate. De asemenea, a susținut 35 de comunicări la colocvii, simpozioane și sesiuni științifice naționale și internaționale și peste 100 de comentarii, note, cronici și recenzii la acte normative, documente și lucrări de specialitate.

Suntem convinşi că această vastă experienţă va fi oferită în continuare colegilor din cadrul Facultăţii de Drept, prin participarea domnul prof. univ. dr. Dan Drosu Şaguna în cadrul programelor de masterat ale facultății. Pe de altă parte, facultatea a început şi demarat un parteneriat concret cu Institutul Notarial Român, condus de domnul prof.univ.dr. Dan Drosu Şaguna în sensul perfecționării pregătirii profesionale a notarilor publici.

Biroul de Comunicare

Nr. 185 din 13.12.2013

Laudatio