Evenimentul a reunit specialişti din domeniul Psihologiei educaţionale, teoreticieni şi practicieni deopotrivă, din ţară şi străinătate. Auditoriul, format din psihologi şcolari, psihopedagogi, consilieri educaţionali, studenţi, părinţi s-a bucurat de prezenţa a numeroase personalităţi între care amintim: prof. univ. dr. Tinca Creţu – Universitatea din Bucureşti; prof. univ. dr. Adrian Opre – Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca; prof. univ. dr. Alin Sava - Universitatea de Vest din Timişoara; prof. univ. dr. Mariana Caluschi – Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi şi alţii.

La această ediţie a  participat şi un număr însemnat de personalităţi din străinătate: dr. Marianne Kant-Schaps – Belgia –Preşedintele Reţelei Europene a Psihologilor din Sistemul de Educaţie  (NEPES); dr. Agnes  Jordanidisz, Preşedinta Asociaţiei pentru Copii cu Nevoi Educaţionale,  Budapesta;  prof. dr. Ann Vernon – Institutul Albert Ellis, New-York; prof. dr. Howard Kassinove – Universitatea Hofstra, New-York.

Interesul pentru tema dezbătută „Parteneriatul familie – grădiniţă - şcoală: locul şi rolul psihologului şcolar” a adunat un număr mare de participanţi, acordându-se diplome şi credite aferente din partea Colegiului Psihologilor din România.

Masa rotundă „After school – avantaje vs. dezavantaje” moderată de prof. univ. dr. Elena Bonchiş, prof. Felicia Ianţa, inspector şcolar , lect. univ. dr. Daniela Roman şi lect. univ. dr. Delia Bîrle a adunat specialişti dar şi părinţi, elevi beneficiari ai modelului educaţional.

Conferinţa a cuprins o sesiune plenară şi şase secţiuni: Parteneriatul familie-grădiniţă-şcoală: locul şi rolul psihologului şcolar; Intervenţie psihologică în context educaţional (I şi II); Factori determinanţi ai învăţării şi reuşitei şcolare; Tendinţe şi prefigurări în psihologia educaţiei ( Işi II).

Participanţii au avut de asemenea posibilitatea de a se înscrie la opt workshop-uri: (1) Demers experienţial centrat pe gestionarea nevoii de performanţă înaltă la adolescenţi în grupul de dezvoltare personală; (2) Abordare clinică şi psihoterapeutică în patologia dependenţei de alcool şi a dependenţei de jocuri de noroc; (3) Terapia Educațională NILD – program terapeutic pentru preșcolarii și școlarii cu dificultăți de învățare; (4) Modelarea prin ecuaţii structurale; (5) Managementul emoţiilor disfuncţionale şi a comportamentelor disruptive la copii preşcolari şi elevi; (6) Educaţia sinergetică în dezvoltarea personală; (7) Valorificarea studiului de caz în realizarea programului de intervenţie personalizat; (8) Gândirea critică - o unealtă esenţială pentru psihologie şi învăţământ.

Organizatorii – colectivul de cadre didactice al Departamentului de Psihologie – coordonat de prof. univ. dr. Elena Bonchiş mulţumesc tuturor pentru sprijin şi implicare

Gândurile noastre se îndreaptă spre cea de-a V-a ediţie propusă a se desfăşura în octombrie 2015.

 

Coordonatori de program

Prof. univ. dr. Elena Bonchiş

Lector univ. dr. Marius Drugaş