În prima zi, în data de 8 decembrie 2022, Conferința a fost deschisă de domnul conf. univ. dr. Cristian Dumitru MIHEȘ, decan al Facultății de Drept, Universitatea din Oradea și doamna conf. univ. dr. Lavinia ONICA-CHIPEA - Director al Departamentului Drept și Științe Administrative, Facultatea de Drept, Universitatea din Oradea care au adresat cuvântul de bun venit participanților, după care conferința și-a continuat parcursul pe secțiunea: „ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ. ACTUALITATE ȘI PERSPECTIVE”.

În cadrul acestei secțiuni au fost abordate teme de actualitate și interes pentru domeniul administrației publice, precum: “Experiența copiilor români cu administrația locală și opiniile lor față de aceasta”, „Stresul și epuizarea profesională în serviciile sociale”, „Aspecte teoretice și practice privind dezbaterea publică”, „Dreptul la viață privată al funcționarului public”, „Rolul României în criza refugiaților din 2015: este România o țară pentru refugiați?”, „Schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice. Mult prea nou pentru propuneri de lege ferenda?”, „Comunicarea publică și primirea refugiaților în UE și în România”, „Rolul Ministerului finanțelor în gestionarea finanțelor publice”, „Scurte considerații privind reglementarea activității prestatorului casnic”, „Tranziție către digitalizare și transparentizare în managementul resurselor umane din administrația publică”,  „Rolul Ombudsmanului în asigurarea protecției persoanei și a binelui public”, „Considerații privind atacarea de către prefect în contencios administrativ a actelor autorităților administrației publice locale”, „Considerații asupra modificărilor aduse infracțiunilor contra libertății și integrității sexuale”, „Dreptul copilului și al părintelui de a avea legături personale după divorț. Scurtă privire comparativă”, „Dreapta despăgubire în cazul exproprierii pentru cauză de utilitate publică”, „Exproprierea - câteva aspecte procedurale”, „Considerații privind vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan”, „Vizibilul ca simptom”.

Lucrările au fost prezentate de cadre didactice, practicieni și specialiști din domeniul administrației publice.

Mulțumim și pe această cale invitaților pentru prezență fizică/on line și pentru interesul manifestat. Acest gen de activități au drept scop întărirea colaborării științifice internaționale și naționale a Facultății de Drept din Oradea, precum și identificarea de noi teme de dezbateri publice.

Image  Image  Image