Astfel, în data de 07 septembrie 2022, va avea loc Simpozionul studențesc cu titlul: Rugăciunea și mișcarea isihastă în viața duhovnicească a Bisericii Ortodoxe.
 
Simpozionul este dedicat studenților și masteranzilor de la facultățile de Teologie Ortodoxă din cuprinsul Patriarhiei Române.
 
Manifestarea științifică organizată are scopul de a reliefa importanța rugăciunii în viața Bisericii și a credincioșilor ca mijloc de comunicare și comuniune a omului cu Dumnezeu.
 
Totodată, vor fi evidențiate portretele austere ale celor trei mistici ai Bisericii Ortodoxe, precum și aspecte ale operelor lor teologice. Tematica referatelor care vor fi prezentate vor conține o arie de abordare teologică complexă.
 
Evenimentul se va desfășura on-line pe platforma ZOOM, iar referatele prezentate de către participanți vor fi publicate într-un volum dedicat manifestării academice.
 
Detalii despre program pe site: https://www.uoradea.ro
 
 
Birou Comunicare