Universitatea din Oradea a participat la Conferința Internațională ModTech 2022 cu lucrările științifice „Digital Tester of DCC Signal Reception Quality” („Tester digital pentru calitatea recepției semnalului DCC”), autori Mircea-Petru Ursu (Universitatea din Oradea) și Dragoș-Adrian Condruz (Spitalul Universitar de Urgență București) și „Automated Manufacturing Systems, Modelled by Means of Coloured Petri Nets with Complex Colours and Functions” („Sisteme de fabricație automatizate, modelate cu rețele Petri colorate cu culori și funcții complexe”), autori Alin Pop, Florin-Sandu Blaga, Mircea-Petru Ursu, Voichiţa Hule și Monica Faur, din cadrul Facultății de Inginerie Managerială și Tehnologică și al Facultății de Inginerie Electrică și Tehnologie a Informației, Universitatea din Oradea. La fel ca în anii precedenți, Universitatea din Oradea a fost reprezentată de șef lucrări dr. Mircea-Petru Ursu (Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologie a Informației) care a fost desemnat Keynote Speaker în secțiunea C.

Aflată la cea de-a zecea ediție, conferința a reunit, într-un format hibrid, 339 de specialiști în domeniul tehnologiilor moderne, de la instituții de stat, universități, din industrie și de la asociații profesionale, din România, cât și din străinătate: Algeria, Australia, Coreea de Sud, Croația, Germania, Grecia, Italia, Malaezia, Mexic, Moldova, Olanda, Polonia, Serbia, Slovenia, Spania, Turcia etc. Cu această ocazie, participanții au dezbătut cele mai recente informații cu privire la domeniile de cercetare cuprinse în tematicile conferinței.

Conferința ModTech 2022 a fost organizată de Asociația Profesională în Tehnologii Moderne de Fabricație ModTech din Iași (România), alături de Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (România), Universitatea Maritimă din Constanța (România), Universitatea „Alecu Russo” din Bălți (Republica Moldova), Facultatea de Inginerie Mecanică din cadrul Universității Sileziene din Gliwice (Polonia), Academia de Științe a Moldovei (Chișinău, Republica Moldova), Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (România), Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău (România), Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați (România) și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (România).

Lucrările prezentate în cadrul conferințelor ModTech sunt publicate în „International Journal of Modern Manufacturing Technologies” (ISSN 2067-3604, https://www.ijmmt.ro), „International Journal of Manufacturing Economics and Management” (ISSN 2784-1278, https://www.ijmem.ro) și în „Proceedings of ModTech 2022” (IOP Conference Series - Materials Science and Engineering), indexate ISI și BDI.

Secțiunile conferinței, în cadrul cărora au fost prezentate 122 de lucrări științifice, au fost:

A. Ingineria proceselor de fabricație: Metode noi de fabricație; Progrese în procesele non-tradiționale de fabricație; Fabricație virtuală; Metode și instrumente avansate pentru fabricația integrată cu computerul; Noi aplicații industriale; Fabricație inteligentă; Eficiența energetică în fabricație;

B. Progrese cu privire la materiale compozite și tehnologii: Metale avansate, ceramică și polimeri; Biomateriale; Reciclarea materialelor;

C. Caracterizarea, modelarea și simularea proceselor mecanice: Caracterizarea mecanică, structurală, fizică și geometrică; Analiza și modelarea probabilistică;

D. Robotica și fabricația integrată cu computerul: Roboți industriali, Sisteme CIM, Robotică inspirată de biologie, Robotică socială, Robotică de divertisment;

E. Transferul de tehnologie: Studii de caz privind gestionarea informațiilor; Comunicarea de cunoștințe; Portaluri de cunoștințe, educația inovației în inginerie; Informații în afaceri; Modelarea și analiza proceselor de afaceri, procesul de planificare a fluxului de lucru; Securitatea procesului de afaceri;

F. Micro-tehnologii și nano-tehnologii: Noi evoluții în procesele micro și nano; Fabricarea nano-structurilor și a nano-materialelor: nano-filme, nano-bule, nano-fluide și nano-picături;

G. Inginerie și navigație maritimă: Inginerie și tehnologii maritime; Transport maritim; Economie maritimă.

 

Biroul de Comunicare

 

Image  Image  Image  Image  Image  Image  Image  Image