„Această «Universitate de vară» este o șansă inedită de implicare a studenților și specialiștilor în formarea unei noi viziuni privind punerea în valoare a moștenirilor arhitectural-urbanistice existente”, spune conf. univ. dr. arh. Guttmann Szabolcs István, organizatorul evenimentului.

Pe parcursul celor aproape două săptămâni, în sala de conferințe a  Bibliotecii Universității din Oradea, vor avea loc: conferințe, expoziții în spații neconvenționale, studii de caz - elaborate în cadrul unor ateliere interdisciplinare - și excursii de documentare.

„Invitația noastră se adresează, în egală măsură, studenților și specialiștilor din sistemul universitar de educație, în vederea schimbului de experiență, pentru a exploata la maximum potențialul oferit de zonele protejate din localitățile transilvănene. În prezent, pe listele valorilor de patrimoniu național sunt numeroase astfel de  locuri dar, în realitate, ele sunt în mare parte necunoscute și, în consecință, nevalorificate corespunzător. Credem că este de  datoria noastră să atragem atenția asupra acestor valori locale inestimabile, pentru a le face  cunoscute viitorilor specialiști, într-un cadru interdisciplinar, prilejuind un schimb fertil de  idei. În acest sens, stagiile de practică obligatorie, desfășurate sub forma Universităților de Vară, pot dovedi o eficiență sporită. Potențialii noștri parteneri vor avea șansa ca, pe de o parte, să dezvolte un dialog științific cu privire la tematica propusă, respectiv, să anime locul ales cu valori culturale proprii, realizând cu adevărat un liant puternic între abilitățile dobândite de tineri și provocările locului”, explică conf. univ. dr. arh. Guttmann Szabolcs István.

Calendar și locații: ateliere / conferințe / expoziții / excursii:

În intervalul 11 - 15 iulie și 18 - 22  iulie 2022, participanții vor lucra la realizarea celor 10 teme de idei, între orele 9:00 - 17:00. Pauză de masă, între orele 13:00 - 14:00;

11 iulie 2022, ora 9:00 - 17:00, organizarea expoziției „Campusul Universitar Oradea”;

11 iulie 2022, ora 18:00, vernisajul expoziției „CAMPUSUL UNIVERSITAR ORADEA”, Extras PUG Oradea, masterplan, schițe și proiecte urbanistice-arhitecturale, realizate de studenții din anii: II, III, IV și  V. Expoziția va avea loc în holul Bibliotecii din Oradea.

12 iulie 2022, ora 9:00 - 12:00.

1. Organizarea celor 10 grupuri de lucru, a câte 5 studenți și un mentor. Tema: Strada Universității, releveu și temă de reconversie pentru „FORUMUL UNIVERSITAR”.

2. Idei de amenajare „ACCES FORUM”, poarta principală a străzii dinspre nord.

3. Idei de reamenajare a alveolei de acces din 1906, ca „SCENĂ A FORUMULUI UNIVERSITAR.

4. Releveu și temă de refuncționalizare  pentru două case ale portarilor, din 1906, ca viitor centru de informare INFOFORUM.

5. Intersecția străzii nord-sud, cu zona verde est-vest, idei pentru CENTRUL FORUMULUI.

6. Idei de amenajare pentru OBELISCUL FORUMULUI - la capătul de sud a străzii.

7. Idei pentru un nou acces (dinspre sud-vest) pentru Biblioteca Universității (FORUMUL ACADEMIC).

8. Releveu și temă de reabilitare pentru casa ruinată, datând din anul 1906, (FORUMUL JUGENDSTIL).

9. Releveu și temă de reabilitare pentru scuarul din anul 1906 (FORUMUL ARTS AND CRAFTS).

10. Idei pentru interfața campusului, în loc de gard, clădiri de tip portic (FORUMUL ART NOUVEAU).

12 iulie 2022, ora 18:00 - Prezentarea tehnicilor de relevare 3D și a echipei interdisciplinare de sprijin, la sala de conferințe a Bibliotecii Universității din Oradea.

13 iulie 2022, ora 18:00 - Abordarea interdisciplinară a zonelor protejate. Invitați: arhitecți, urbaniști , peisagiști: arh. Mitrea Vasile, arh. Ileana Tureanu președinte UAR, arh. Pănescu Eugen, arh. Fekete Albert.

14 iulie 2022, ora 17:00 - Primăria Oradea, Conferință „Cetatea Oradea: Procedura accesării fondurilor europene pentru protejarea patrimoniului din România”. Exemplificare: Cetatea Oradea, Muzeul Art Nouveau. Invitați din partea administrației locale, împreună cu arhitectul Pafka Ernest. Vizită în Cetatea Oradea.

15 iulie 2022, ora 18:00 – Vizita la Muzeul „Casa Darvas - La Roche”, catedrala Sion, palate orădene, împreună cu arh. Pafka Ernest, conf. dr. arh. Pușcaș Cristian și conf. dr. Ramona Novicov.

16 iulie 2022, ora 9:00 - 21:00 - Excursie de studiu: Oradea - Debrețin, Campus Universitar –Oradea.

17 iulie 2022, ora 9:00 - 21:00 – Documentare și destindere Oradea.

18 iulie 2022, ora 18:00 - Întâlnire (I) cu arhitecții premiați la BATRA 2021 (Bienala de Arhitectură din Transilvania).

20 iulie 2022, ora 18:00 - Întâlnire (II) cu arhitecții premiați la BATRA 2021 (Bienala de Arhitectură din Transilvania).

22 iulie 2022, ora 18:00 - Vernisajul expoziției „UNIVERSITATEA DE VARĂ DIN ORADEA 2022”. Masă rotundă cu participanții, sinteza ideilor interdisciplinare, decernarea diplomelor de participare. Invitați: conducerea Universității din Oradea, reprezentanții  administrației locale și județene, OAR, UAR, RUR. Evenimentul va avea loc în Pasajul „Vulturul Negru” și la Biblioteca Universității din Oradea.

 

NOTĂ: Selecția studenților se va realiza pe baza înscrierilor ce vor conține: CV, portofoliu de lucrări și descrierea  motivației de participare, trimise pe adresa arhcon@gmail.com, până la data de 03.07.2022. Rezultatul selecției va fi făcut public la data de 04.07.2022. Juriul se compune din cei 10 mentori și un președinte, decanul Facultății de Construcții, Cadastru și Arhitectură. Cele mai bune idei prezentate vor fi premiate. Universitatea din Oradea va asigura cazarea și masa pe parcursul evenimentului, precum și deplasarea participanților la Debrețin

 

Biroul Comunicare