„Este o încununarea a eforturilor comune făcute de conducerea Universității din Oradea, de cadrele didactice, studenții și absolvenții programului de studiu Arhitectură. Am fost susținuți și vreau să le mulțumesc pentru asta și colegilor de la Institutul de Arhitectură și Urbanism «Ion Mincu» - București. Consider că acreditarea acestui program de studiu este foarte importantă pentru județul Bihor, pentru orașul Oradea și pentru universitatea sa”, a declarat prof. univ. dr. habil. Marcela Prada, decanul Facultății de Construcții, Cadastru și Arhitectură.

Totodată, conducerea Universității din Oradea vine în întâmpinarea tinerilor care doresc să devină arhitecți, oferindu-le posibilitatea înscrierii în anul „zero”, la Arhitectură. Acesta fiind, după cum precizează conducerea Facultății de Construcții, Cadastru și Arhitectură, un an pregătitor pentru cei care vor să urmeze studiile de licență.

În urma vizitelor efectuate de reprezentanții ARACIS, s-a decis menținerea acreditării, la nivel de licență, pentru programele de studii Farmacie și Tehnică dentară, ale Facultății de Medicină a Universității din Oradea. La aceeași facultate, studiile de licență în specializarea Balneofiziokinetoterapie și recuperare au trecut, de la „grad de încredere limitată”, la deplina acreditare.

Universitatea din Oradea se bucură și de acreditarea unor alte programe de studii universitare la nivel de masterat. În domeniul Inginerie și Management au fost acreditate: Managementul Calității și Protecția Consumatorului în domeniul Textile Pielărie, Managementul Unităților de Turism și Alimentație Publică, Management și comunicare în inginerie, Inginerie economică și management pentru afaceri. Cele patru programe de studii beneficiind de o capacitate de școlarizare de 200 de studenți anual.

De asemenea, în domeniul Inginerie Energetică, au fost acreditate studiile de master pentru programele  de studii Energii regenerabile și Managementul sistemelor de energie, cu o cifră de școlarizare de 75 studenți pe an.

La acest link puteți consulta Anxa 2 a Hotărârilor Consiliului ARACIS din data de 26.05.2022

https://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2022/05/26.05.2022Hotarari-ale-Consiliului-ARACIS.pdf

 

Biroul Comunicare