Dintre acestea din urmă, pentru spaţiul nostru geografic, sunt de amintit mai ales statele est-europene, aflate încă, la peste două decenii de cezură politică, în tranziţie către o societate eminamente democratică. Lucrurile sunt de înţeles, dacă avem în vedere faptul că, printr-o inerţie intens cultivată de unele cercuri politice şi chiar intelectuale, sunt mereu reluate modele de interpretare ale trecutului dezvoltate de către ideologi ai fostelor partide unice în deceniile de „democraţie populară”. După 1989, domeniul rezervat în mod tradiţional istoricilor a fost revendicat şi de către cercetători din alte arii ale ştiinţelor umaniste şi sociale. Anume în acest context, observaţia lui Bogdan Murgescu privind interesul chiar mai mare al regimurilor democratice pentru istorie decât cel al regimurilor totalitare este uşor de înţeles.

Conferinţa internaţională Statutul istoriei şi al istoricilor în contemporaneitate intenţionează să dezbată, din diverse perspective de analiză, tocmai problematica deosebit de complexă a statutului istoriei şi istoricilor în contextul regimurilor totalitare, de tranziţie şi democratice

Conferinţa internaţională se desfăşoară la Oradea, Băile Felix în perioada 17-20 octombrie 2013.