Universitatea din Oradea îndeplinește o misiune importantă în cadrul procesului educațional, ca spațiu al educației academice și al cercetării științifice.

Prin educație înțelegem dezvoltare, iar instituția orădeană depune eforturi în vederea realizării unui sistem educațional puternic, eficient și performant.

Una dintre provocările cele mai importante ale fiecărui an se referă la evaluarea școlilor doctorale din cadrul instituțiilor academice, iar calitatea acestora reflectă nivelul universității respective. Universitatea din Oradea pune preț pe vizibilitatea științifică și păstrarea standardelor ridicate pentru doctoranzi.

Ca urmare a eforturilor depuse de UO, conform Ordinului nr. 5979/2021, publicat în Monitorul Oficial, partea I, nr. 47, din 17 ianuarie 2022, Ministerul Educației menține acreditarea acordată Universității din Oradea în vederea organizării studiilor universitare de doctorat în cadrul celor 18 Școli de doctorat.

Ordinul, emis de Ministerul Educației, stipulează următoarele: „Luând în considerare Adresa Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) nr. 7.277 din 28.12.2021, înregistrată la Ministerul Educaţiei cu nr. 455/DGIU/28.12.2021, prin care se înaintează Hotărârea Consiliului ARACIS nr. 136 din 28.12.2021 privind rezultatele evaluării externe a studiilor universitare de doctorat din Universitatea din Oradea, Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul educaţiei emite prezentul ordin. Art. 1. - Se aprobă menţinerea acreditării în vederea organizării de programe de studii universitare de doctorat pentru Universitatea din Oradea. Art. 2. - Se aprobă menţinerea acreditării domeniilor de studii universitare de doctorat care se organizează în şcolile doctorale din cadrul Universităţii din Oradea, după cum urmează:

       
 

Nr. crt.

Şcoala doctorală

Domeniul de studii universitare de doctorat

 

1

Ştiinţe inginereşti

Matematică

 

Inginerie electrică

 

Inginerie energetică*)

 

Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale*)

 

Agronomie

 

Inginerie industrială

 

Inginerie şi management

 

2

Geografie

Geografie

 

3

Ştiinţe biomedicale

Biologie

 

Medicină

 

Farmacie

 

4

Sociologie

Sociologie

 

5

Ştiinţe economice

Administrarea afacerilor

 

Economie

 

Finanţe

 

6

Ştiinţe umaniste şi arte

Filologie*)

 

Teologie *)

 

7

Istorie

Istorie

 

*) Acreditare condiţionată

 

După cum reiese din detaliile menționate mai sus, domeniilenotate cu *au primit din partea comisiei de evaluare, acreditarea condiționată.

Biroul de Comunicare