„Sunt cărți din toate domeniile: medicină, științe economice, inginerie, istorie, filosofie, chiar și religie, care pot fi accesate direct din catalogul electronic al Bibliotecii Universității din Oradea”, explică Titus Bădic, șeful Biroului E-Bibliotecă și Acces Resurse Online.

Tot pentru a facilita accesul studenților și al cadrelor didactice la informații stocate în spațiul digital, Biblioteca Universității a fost înzestrată cu 15 ebook readere, care vor fi și ele puse, în cel mai scurt timp, la dispoziția studenților, prin intermediul sălii de lectură. Cu ajutorul acestor dispozitive vor putea fi parcurse cărți științifice și din bibliografia obligatorie pentru studenți, existente deja în format electronic.

Aceste achiziții au fost realizate în cadrul proiectului CNFIS – FDI – 0804 - 2021 Acces (UO) la cunoaștere. Creșterea capacității instituționale prin stimularea dimensiunii interactive a cunoașterii în comunitatea academică, coordonat de Centrul de Consiliere și Servicii Privind Cariera, director al proiectului fiind prorectorul Universității din Oradea, prof. univ. dr. habil. Mariana Mureșan.

Biroul de Comunicare

Image  Image