De asemenea, în cadrul aceluiași proiect, au fost achiziționate și distribuite către toate facultățile Universității din Oradea echipamente IT, necesare pentru asigurarea condițiilor optime în vederea digitalizării sistemului de învățământ universitar și a derulării activității didactice în mediul on-line. Este vorba de sisteme „All-In-One” și routere wireless, de tip „acces point”.

Chiar perioada anterioară vacanței de iarnă, echipamentele IT, achiziționate în cadrul proiectului, au fost distribuite către facultăți pe baza Metodologiei de furnizare echipamente IT, disponibilă pe site-ul Universității din Oradea la adresa:

https://www.uoradea.ro/display25093.

Și, tot în aceste zile, la nivelul fiecărei facultăţi, are loc montarea echipamentelor IT, în laboratoarele Universităţii din Oradea și în campusul acesteia. Pentru asigurarea acțivității didactice în mediul on-line, alte 30 de sisteme „All-In-One” și 30 de tablete interactive vor fi gata de lucru, în 30 de laboratoare ale celor 15 facultăți care iau parte la acest proiect.

În scurt timp, nu mai puțin de 150 de routere wireless, de tip „acces point”, vor acoperi întregul campus al  Universității din Oradea.

Echipa de implementare a proiectului „e-UORADEA-ACCESS FOR ALL”, transmite studenților beneficiari de burse sociale și burse sociale ocazionale că sunt așteptați la sediile facultăților unde sunt înmatriculați, pentru a-și ridica personal tableta.

 

Informații generale despre proiect:

 

Titlu proiect: „e-UORADEA-ACCESS FOR ALL”

Obiectivul general al proiectului este asigurarea condițiilor optime pentru digitalizarea sistemului de învățământ universitar din cadrul Universității din Oradea, în vederea facilitării accesului echitabil al tuturor studenților la procesul de învățare din mediul on-line.  Acest proiect vizează dotarea cu tablete pentru uz școlar cu acces la internet pentru toți studenții beneficiari de bursă socială sau bursă socială ocazională ai Universității din Oradea, cu laptop-uri pentru cadre didactice și dotarea laboratoarelor cu dispozitive necesare activității didactice în mediul on-line, cum ar fi Sistem All-In-One și Table Interactive, precum și îmbunătățirea accesului la internet în campus prin instalarea unor routere wireless (acces point).

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Asigurarea accesului studenților cu burse sociale și burse sociale ocazionale din cadrul Universității din Oradea la procesul educațional desfășurat în mediul on-line prin dotarea acestora cu un număr de 880 echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare.
  • Asigurarea desfășurării procesului educațional în mediul on-line prin dotarea unui număr de 60 de cadre didactice din cadrul Universității din Oradea cu echipamente IT necesare.
  • Asigurarea desfășurării procesului educațional în mediul on-line prin dotarea a 30 laboratoare din cadrul Universității din Oradea cu echipamente IT - Sistem All-In-One, Tablă interactivă.
  • Asigurarea accesului la internet prin implementarea de wireless-campus prin dotarea cu 150 de echipamente router wirelles de timp acces point.

 

Proiectul este finanțat prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE

Componenta 1 Acțiunea 2.3.3. apel 2

Axa prioritară: Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă

Operațiunea: Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură

Beneficiar: Universitatea din Oradea

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 1.991.373,29 lei, din care valoarea cofinanțării eligibile a Universității din Oradea este de 39.827,46 lei (2%).

Cod proiect: 146061

Perioada de implementare: 28 iulie 2021 – 27 iunie 2022

Manager de proiect – prof. univ. dr. Dodescu Anca Otilia

Persoana de contact: Asistent manager Adrian Nicula

Universitatea din Oradea, Str. Universității nr. 1, https://www.uoradea.ro/Proiecte+DGA

 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

 

„Competitivi împreună”

ANUNȚ

Biroul Comunicare

Image

Image   Image