Claudia Leah și-a susținut activitatea la catedră în învățământul superior timp de 28 de ani, în cadrul Facultății de Litere la Universitatea din Oradea, fiind membră a Departamentului de limba și literatura engleză.  Fidelă vocației sale, Claudia Leah s-a dedicat formării studenților, dar în egală măsură și îndrumării atente a carierei multor cadre didactice din învățământul preuniversitar. A abordat cu succes teme de cercetare din domeniul predării limbii engleze și din cel al lingvisticii limbilor engleză și română. Publicațiile sale însumează un număr considerabil de studii, cărți de autor și coautor.

Sinoptic al activității științifice:

DOCTORAT: Elementul slav în sistemul sinonimic al limbii române - Universitatea ֦Babeș-Bolyai”; coordonator științific: Prof.univ. dr. Onufrie Vințeler

CĂRȚI (AUTOR ȘI CO-AUTOR): Elemente de morfologie engleză, Ed. Universității din Oradea, 2006; Elemente de sitaxă a limbii engleze, Ed. Universității din Oradea, 2007; Mic dicționar temetic poliglot; Ed. Universității din Oradea, 2007; Cuvinte de origine slavă în limba română-mic dicționar, Ed. Universității din Oradea, 2006; Sinonimia și elementul slav în sistemul sinonimic al limbii române, Ed. Universității din Oradea, 2005

AFILIERI: Membru ESSE (European Society for the Study of English/Societatea europeană pentru studiul limbii și literaturii engleze), APCE (Asociația pentru Promovarea Cooperării în Educație); RSEAS (American Studies), AELFE (Asociación Europea de Lenguas para Fines Específicos/European Association of Languages for Specific Purposes).

Biroul de Comunicare