„Seminarul cuprinde prezentări interactive pe subiectul carierei și prezentări de studii de caz, aspecte tehnice și practice din domeniul asigurărilor, pieței de capital, pensii”, anunță organizatorii. Evenimentul reunește și câțiva specialiști de marcă, iar înscrierile se pot face la: evenimente at isf.ro.

     Prof. univ. dr. Marian Siminică, director executiv al ISF și profesor universitar doctor la Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, susține cursuri la disciplinele Analiză economico-financiară și Diagnosticul financiar al firmei și este conducător de doctorat în domeniul Contabilitate. Are o experiență bogată în managementul universitar, ocupând funcția de prodecan al Facultății (2008 – 2012), responsabil cu cercetarea științifică și asigurarea calității învățământului, precum și pe cea de decan, în perioada 2012 – 2016. A fost vicepreședinte al Consiliului Director al Asociației Facultăților de Economie din România (2012-2016). Este membru al mai multor asociații profesionale din domeniul economic, respectiv: expert evaluator ANEVAR, fiind secretar-general al asociației în perioada 2016-2017; expert contabil, membru CECCAR; consultant fiscal, membru CCFR. Din anul 2014 este vicepreședinte al Societății Române de Analiză Economico - Financiară (SRAEF). Din anul 2017 este membru al Comisiei CNATDCU „Științe Economice și Administrarea Afacerilor”, iar din anul 2018 membru al Comisiei de experți permanenți ARACIS, contribuind la evaluarea externă a numeroase programe de studii de licență și masterat din domeniul economic. Are o vastă experiență în activitatea de cercetare științifică concretizată în publicarea a 7 cărți și manuale universitare, peste 60 articole în reviste de specialitate, dintre care 12 articole în reviste indexate Web of Science cu AIS nenul, participarea la conferințe naționale și internaționale, participarea la contracte de cercetare științifică ca director de grant sau membru în echipa de cercetare. Este recenzor pentru mai multe reviste indexate Web of Science și membru în comitetul de redacție pentru mai multe reviste indexate în Baze de Date Internaționale. Direcțiile principale de cercetare sunt: performanțele financiare și riscurile întreprinderilor; analize economico-financiare sectoriale; modele de cercetare a comportamentului întreprinderilor.

     Conf. univ. dr. Laura Elly NAGHI, Doctor în domeniul Finanțe - Asigurări cu o experiență de peste 15 ani în domeniul formării profesionale a adulților. A finalizat studii post-doctorale în cadrul ASE București în domeniul asigurărilor. Are mai multe cărți publicate în domeniul financiar, articole BDI și participări la conferințe internaționale în mod frecvent. Trainer autorizat ANC, cu certificări internaționale, a participat la elaborarea de manuale de formare profesională specifice piețelor financiare nebancare. Susține prezentări în cadrul evenimentelor organizate în piața financiară, inclusiv proiecte de educație financiară în rândul elevilor (gimnaziu, liceu) și profesori preuniversitari.

     Gerke Anno Witteveen este în prezent vicepreședintele UNSAR, asociația română de asigurări. Are o vastă experiență în rolurile de finanțare și gestionare a riscurilor în industria asigurărilor iar pe lângă poziția sa la UNSAR, domnul Witteveen s-a alăturat NN România, în 2016, în calitate de director financiar, fiind acum director executiv interimar al companiei.

Biroul de Comunicare

Image