Organizatorii vor fi onorați, totodată, de parteneriatul Universității Europene „Drăgan”, amfitrionul Conferinței, cetate universitară manageriată de prof. univ. dr. Dumitru CORNEAN, rectorul instituției.

Organizatorii (Primăria Municipiului Lugoj, Consiliul Local al Municipiului Lugoj, Muzeul de Istorie, Etnografie și Artă Plastică, Filiala Lugoj a Societății de Științe Istorice din România, Școala Gimnazială Nr. 4, Asociația „Honeste Vivere” și Sindicatul Învățământului Preuniversitar Timiș), coordonați de prof. dr. Constantin-T. STAN (doctorand în istorie la Universitatea orădeană, inițiatorul Conferinței), au propus participanților dezbaterea unor teme de istorie locală și istorie națională în context european. Au fost concepute două secțiuni („Literatură, jurnalism și relații internaționale” și „Istorie și mentalități”), în cadrul cărora vor fi prezentate, de reprezentanții unor școli doctorale naționale și internaționale (Universitatea din Oradea, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava), diacronic, din spațiul Evului Mediu până la istoria modernă și contemporană, teme de interes național cu semnificative interferențe și reverberații europene.

Remarcăm, din generosul conținut al programului, contribuțiile universitarilor Igor ȘAROV („Competiția simbolică” și instrumentalizarea trecutului comunist în discursul politic din Republica Moldova timp de 30 de ani de la proclamarea independenței), Ion EREMIA („Autonomia” Basarabiei în anii 1812-1828: mit, opțiune sau necesitate politică), Sorin ȘIPOȘ (Între știință și patriotism: „Revue de Transylvanie” (1943-1944) – înființare, structură și tematică), Gabriel MOISA (Un episod al epurărilor politice la mijlocul deceniului șase al secolului trecut. Cazul Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale” din București), Liliana ROTARU (Implicații externe în reformarea învățământului superior din Republica Moldova. Anul 1998), Dan Octavian CEPRAGA (Scrisorile soldaților din Primul Război Mondial: o nouă carte și câteva reconsiderări), Ion CÂRJA (Românii din Austro-Ungaria în anii „Marelui Război”. Perspectiva documentelor vizuale). În final, Editura Ratio et Revelatio va face o consistentă donație de carte Universității lugojene.

Cele două secțiuni din formatul ediției inaugurale a Conferinței oferă o largă perspectivă tematică, cu prezența unor tineri universitari, doctoranzi, cercetători, muzeografi, jurnaliști, reprezentanți ai unor varii confesiuni, care se vor constitui într-un interesant, pilduitor mozaic istoriografic, acoperind diverse și inedite spații și configurând realități și sensibile interpretări, bazate pe cele mai recente cercetări arhivistice. În prima zi a ambițiosului excurs istoric, admiratorii lui Clio prezenți în Holul de marmură al Universității lugojene vor putea asista la o consistentă sesiune de prezentare și lansare de carte, un veritabil maraton editorial: Temi e metodi della ricerca storica e filologica. Nuove riflessioni tra Est ed Ovest, în „Transylvanian Review”, Vol. XXIX, Supplement, No. 1, Cluj-Napoca, 2020; Oltre i confini. Il dialogo transnazionale nelle discipline storiche e filologiche, volum îngrijit de Dan Octavian Cepraga, Sorin Șipoș, Federico Donatiello, Dana-Maria Feurdean, Editura Criterion, Milano, 2020; Latinitate, Romanitate, Românitate, coordonator: Liliana Rotaru, Historia Universitaria, Chișinău, 2021; Dumitru Tomoni, Pașaport pentru istorie: credenționalele bănățene de la Alba Iulia, Editura Eurostampa, Timișoara, 2019; Constantin-T. Stan, Bredicenii. Studii și articole, Editura Eurostampa, Timișoara, 2021;  Enciclopedia Banatului, vol. 2: Istoriografia, Crișu Dascălu (coord. general), Dumitru Tomoni (coord. principal), București – Timișoara, Editura Academiei Române – Editura David Press Print, 2020; Sergiu Soica, Episcopul Vasile Aftenie în dosarele Securității, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2021.

În finalul primelor două zile de expuneri și dezbateri, seara, în Holul de marmură al Universității lugojene, organizatorii vor dărui invitaților, publicului meloman lugojean, o selectă serată muzicală, cu participarea unor artiști lugojeni și timișoreni consacrați: mezzosoprana dr. Aura TWAROWSKA (Opera de Stat din Viena), violonista Maria Gloria MIHAI (Filarmonica „Banatul” din Timișoara), pianista Raluca MICLĂUȘ (Lugoj) și tinerii, dar performanții pianiști Patricia ROȘCA și Mihai Alexandru PIROI. În ultima zi a Conferinței Internaționale de Istorie „Acta Historica Civitatis Lugosiensis”, contribuenții vor fi invitați la o excursie de documentare la cetatea medievală din satul Jdioara.

Image