„Sliding Doors” este un proiect finanțat de Comisia Europeană, în cadrul mai larg oferit de axa programelor intitulate „Europa Cetățenilor”. Având un buget de 150.000 euro, proiectul are ca  scop realizarea unei analize a proceselor de integrare a migranților în cele 9 țări partenere: Franța, Italia, Spania, Estonia, Bosnia-Herțegovina, Regatul Țărilor de Jos, Ungaria, Portugalia, Belgia și România.

      „Universitatea din Oradea va contribui la culegerea și interpretarea datelor cu privire la procesele identității și cele de integrarea migranților în societatea românească. O atenție deosebită în cadrul  proiectului se va acorda și stigmatizării minorității roma, această componentă fiind o continuare a cercetărilor precedente, dintr-un alt proiect european al Universității din Oradea, ce vizează xenofobia (www.comxen.ro)”, a declarat lector  univ. dr. Irina Pop, membră a comitetului științific al proiectului.

      Pe durata desfășurări proiectului, 2020-2022, sunt planificate activități de cercetare și de training, activități de culegere a datelor, analiză și interpretare, respectiv diseminare a informațiilor. ”Universitatea din Oradea participă activ la toate fazele proiectului și este implicată în a da răspunsuri la provocările regionale care fac obiectul acestor cercetări. Concluziile vor fi publicate în articole științifice și într-un volum dedicat luptei împotriva stigmatizării minorității roma. În cadrul acestui proiect, se va organiza, chiar la Oradea, un seminar internațional ce va contribui la o mai bună comunicare a ceea ce înseamnă integrarea și lupta împotriva stigmatizării spre sfera academică și cea publică. Un seminar care, se dorește a fi, așa cum este tot acest proiect, o invitație la toleranță”, spune lector univ. dr. Irina Pop.

Biroul de Comunicare