Domenii de licență – Asistenţă socială, Psihologie, Sociologie, Ştiinţe ale educaţiei - Înscrierea candidaţilor - 05 - 26 iulie 2021

Asistenţă social – Locuri buget 26 / locuri cu taxă 74

Psihologie – Locuri buget 18 / locuri cu taxă 57

Sociologie – Locuri buget 13 / locuri cu taxă 35 / 2 locuri buget absolvenți liceu mediu rural

Resurse umane – Locuri budget 17 / locuri cu taxă 58

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – Locuri buget 7 / locuri cu taxă 68

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Beiuş) – Locuri budget 13 / locuri cu taxă 38 / 2 locuri buget absolvenți liceu mediu rural

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în limba maghiară) – Locuri buget 8 / locuri cu taxă 17

Învăţământ cu frecvență redusă (IFR) – Domeniul de licență: Ştiinţe ale educaţiei - Înscrierea candidaţilor - 05 - 26 iulie 2021

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – Locuri cu taxă 75

Detalii pe site: https://admitere.uoradea.ro/ro/licenta/ghidul-admiterii-2021-licenta

Vă așteptăm la FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE!

BAFTĂ!