Concursul de planuri de afaceri SmartDoct este adresat exclusiv membrilor grupului țintă al proiectului SmartDoct care au încheiat Contractul de bursă și și-au îndeplinit toate obligațiile prevăzute în Contractul de bursă, inclusiv formarea antreprenorială, elaborarea și îmbunătățirea unui plan de afaceri.

În cadrul concursului vor fi premiate 27 planuri de afaceri, care vor fi evidențiate prin acordarea de diplome, promovate pe site-ul proiectului și prin intermediul mijloacelor mass-media în cadrul acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului, respectiv informare și publicitate cu privire la proiect. Planurile de afaceri selectate vor fi premiate, cu respectarea prevederilor Metodologiei de implementare a subactivității

4.3.Evaluare și premiere planuri de afaceri, publicată pe site-ul proiectului:https://smartdoct.uoradea.ro/.Cele 27 premii pentru seria a II-a a grupului țintăvor fi repartizate astfel:

1)cele mai bune planuri de afaceri SmartDoct (7 premii):

    a.Premiul I în valoare de 15.000 lei;

    b.Premiul II în valoare de 10.000 lei;

   c.Premiul III în valoare de 7.500 lei;

   d.4 Mențiuni în valoare de 5.000 lei;

2)premii pentru promovarea inovării sociale (4 premii):

    a.Premiul I în valoare de 7.500 lei;

   b.Premiul II în valoare de 5.000 lei;

   c.Premiul III în valoare de 2.500 lei;

  d.1 Mențiune în valoare de 1.500 lei;

3)premii pentru îmbunătăţirea accesibilităţii, a utilizării şi a calităţiitehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor (4 premii):

    a.Premiul I în valoare de 7.500 lei;

   b.Premiul II în valoare de 5.000 lei;

   c.Premiul III în valoare de 2.500 lei;

   d.1 Mențiune în valoare de 1.500 lei;

4)Premii pentru combaterea discriminării în afaceri inovative (4 premii):

    a.Premiul I în valoare de 7.500 lei;

   b.Premiul II în valoare de 5.000 lei;

   c.Premiul III în valoare de 2.500 lei;

   d.1 Mențiune în valoare de 1.500 lei;

5)Premii pentru promovarea dezvoltării durabile prin planuri de afaceri inovative (4 premii):

   a.Premiul I în valoare de 7.500 lei;

   b.Premiul II în valoare de 5.000 lei;

   c.Premiul III în valoare de 2.500 lei;

   d.1 Mențiune în valoare de 1.500 lei;

6)Premii pentru creativitate în valorificarea antreprenorială a cercetării, dezvoltării si inovării (4 premii):

    a.Premiul I în valoare de 7.500 lei;

   b.Premiul II în valoare de 5.000 lei;

   c.Premiul III în valoare de 2.500 lei;

   d.1 Mențiune în valoare de 1.500 lei.

Calendarul Concursului de planuri de afaceri Smartdoct pentru seria a II-a a grupului țintă este următorul:

Publicarea Metodologiei de evaluare și premiere revizuită/actualizată pentru Seria a 2-a a grupului țintă pe site-ul proiectului: 23.06.2021;

Constituirea Comisiilor de evaluare a Planurilor de afaceri: până la 22.06.2021;

Publicarea anunțului cu privire la demararea Concursului de planuri de afaceri SmartDoct și a unui Comunicat de presă cu privire la demararea Concursului de planuri de afaceri SmartDoct: 25.06.2021

Înscrierea la concurs a planurilor de afaceri (depunerea dosarelor): 05.07.2021-06.07.2021;

Evaluarea planurilor de afaceri înscrise la concurs: 09.07.2021-16.07.2021;

Publicarea anunțului cu privire la rezultatele evaluării planurilor de afaceri pe site-ul proiectului: 20.07.2021;Primirea contestațiilor: 21.07.2021;

Constituirea Comisiei de soluționare a contestațiilor: 22.07.2021;

Soluționarea contestațiilor și publicarea anunțului cu privire la rezultatele finale ale evaluării planurilor de afaceri pe site-ul proiectului: 22.07.2021;

Prezentarea și premierea planurilor de afaceri în cadrul evenimentului Gala SmartDoct:23.07.2021;

Publicarea anunțului cu privire la finalizarea Concursului de planuri de afaceri SmartDoct pe site-ul proiectului și a unui Comunicat de presă cu privire la finalizarea Concursului de planuri de afaceri SmartDoct: 26.07.2021.

Dosarul de înscriere la Concursul de planuri de afaceri SmartDoct trebuie să conțină următoarele documente:

1.Cerere de înscriere la Concursul de planuri de afaceri SmartDoct, înregistrată în termenul de depunere a dosarului, semnată și datată de candidat;

2.Plan de afacerielaborat și îmbunătățit în cadrul proiectului SmartDoctconform structurii recomandate prin proiect;

3.Recomandare, semnată și datată de mentor și mentor plan de afaceri;

4.Copie certificat de absolvire a cursului de competențe antreprenoriale.

Dosarul se transmite prin e-mailpe adresa: smartdoct.uoradea@gmail.com.

Mai multe informații:https://smartdoct.uoradea.ro/resurseValoare totală a proiectului: 6.436.627,61lei, din care:

-Valoarea cofinanțăriiUE:5.471.133,47 lei

Perioada de implementarea proiectului:18.06.2019 -17.12.2021(30 luni) Codulproiectului:123008 Proiect cofinanțat din FondulSocial European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Contact: Manager de proiect -Prof. Univ. Dr. Habil. HATOS Adrian, Universitatea din Oradea, Str. Universităţii nr. 1, tel. 0259.408.634, http://smartdoct.uoradea.ro/

Biroul de Comunicare