Domenii de licență – Inginerie energetică, Inginerie industrial, Inginerie şi management - Înscrierea candidaţilor - 12 – 26 iulie 2021

Ingineria sistemelor electroenergetice – Locuri buget 27 / locuri cu taxă 47 / 1 loc buget absolvenți liceu mediu rural

Energetică industrială– Locuri cu taxă 30

Ingineria sistemelor de energii regenerabile – Locuri buget 25 / locuri cu taxă 4 / 1 loc buget absolvenți liceu mediu rural

Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor – Locuri cu taxă 19/ locuri cu taxă 30 / 1 loc buget absolvenți liceu mediu rural

Inginerie economică industrial – Locuri buget 19 / locuri cu taxă 20 / 1 loc buget absolvenți liceu mediu rural

Detalii pe site: https://admitere.uoradea.ro/ro/licenta/ghidul-admiterii-2021-licenta

VĂ AȘTEPTĂM LA FACULTATEA DE INGINERIE ENERGETICĂ ŞI MANAGEMENT INDUSTRIAL!

BAFTĂ!

Image